Show simple item record

dc.contributor.advisorSevon, Eija
dc.contributor.advisorJokinen, Kimmo
dc.contributor.authorHonkaniemi, Pihla
dc.contributor.authorNyman, Sonja
dc.date.accessioned2019-12-10T05:38:09Z
dc.date.available2019-12-10T05:38:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66679
dc.description.abstractItsellinen äitiys on harvinainen, mutta yleistymässä oleva tapa perustaa perhe ja saada lapsia. Tässä narratiivisessa tutkielmassa tavoitteenamme oli tutkia itsellistä äitiyttä ja selvittää, miten äidit kertovat omasta polustaan itsellisiksi äideiksi. Aineistomme koostui yhdeksästä itsellisen äidin haastattelusta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi kerronnallinen haastattelu. Aineisto analysoitiin narratiivisesti käyttäen temaattista analyysia ja tarinan rakenteiden tutkimusta Labovin (1972) mallia hyödyntäen. Äitien kerronnasta tunnistettiin kaksi eri tarinatyyppiä, jotka nimettiin eettisesti itsellistä äitiyttä arvioivaksi kertomukseksi sekä käytännöllisesti itsellistä äitiyttä arvioivaksi kertomukseksi. Keskeisin ero näiden tarinatyyppien välillä oli se, että eettisesti itsellistä äitiyttä arvioivassa kertomuksessa naiset pohtivat itselliseen äitiyteen liitettyjä moraalisia kysymyksiä ja käytännöllisesti itsellistä äitiyttä arvioivassa kertomuksessa pohdittiin perheiden kohtaamia käytännön haasteita yksinhuoltaja-arjessa. Tämä tutkimuksen keskeinen johtopäätös oli, etteivät kaikki äidit suhtaudu perhemalliinsa samalla tavalla. Tulostemme perusteella ydinperhekeskeinen yhteiskunta on ongelmallinen ydinperheen normista poikkeavien perheiden kannalta. Tulevissa tutkimuksissa tulisi selvittää, millaisin keinoin moninaisten perhemuotojen tarvetta perustella omaa perhemuotoaan itselle sekä muille voidaan vähentää ja perhemuotojen asemaa näin helpottaa.fi
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.subject.otheritsellinen äiti
dc.subject.otherperheen perustaminen
dc.subject.otherydinperheen ideologia
dc.subject.otherperheiden moninaistuminen
dc.subject.othernarratiivinen tutkimus
dc.titleKertomuksia itsellisestä äitiydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912105151
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysonarratiivinen tutkimus
dc.subject.ysoperhe (ilmiöt)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record