Show simple item record

dc.contributor.authorMystakidis, Stylianos
dc.date.accessioned2019-12-05T11:07:44Z
dc.date.available2019-12-05T11:07:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7977-5
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66667
dc.description.abstractCurrent online teaching and learning practices in distance education face limitations in terms of quality and effectiveness. The theories of deep and meaningful learning have the potential to address these challenges by placing emphasis on the cognitive, social and affective aspect of learning by engaging the person holistically. New e-learning models and frameworks are needed to develop and sustain learners’ high levels of motivation, engagement and satisfaction. This dissertation’s focus is on the motivation enhancement methods for deep and meaningful learning in distant education. The overall goal is to find out the effect of motivation-enhancement approaches using social virtual reality environments in e-learning and open education. Game-based approaches for enhancing intrinsic motivation include playful design, gamification and serious games. Previous empirical research in attendance-based, blended learning and online settings has shown promising results. However, there is a need for researching the effect of motivation enhancement methods in e-learning regarding the quality of learning. Can we improve learning quality and help learners achieve deep meaningful learning when instructional design and teaching focuses on intrinsic motivation? To understand the effect of motivation enhancement, eight articles were authored using research designs based on qualitative and quantitative methods. The dissertation proposes four tentative frameworks towards deep and meaningful e-learning utilizing game-based motivation enhancement methods; OpenQuest, Serious E-scape Room, the Blended Model for Deep & Meaningful E-learning in Social Virtual Reality Environments and the Patras Blended Strategy Model. The results from this study can accelerate the improvement of e-learning quality to address pressing societal and economic educational needs that affect the future of higher education and life-long learning. Facilitating deep and meaningful learning in online education to provide high-quality, flexible, personalized and transformative learning for large audiences could open new educational frontiers towards new milestones of economic growth, social progress and wellbeing. Keywords: e-learning, distance education, deep and meaningful learning, motivation, social virtual reality, game-based learning, open education, MOOCsen
dc.description.abstractNykyisillä verkko-opetuksen ja –oppimisen käytännöillä on rajoituksia etäopetuksen laadun ja tehokkuuden suhteen. Syvän ja mielekkään oppimisen teorioilla on potentiaali vastata näihin haasteisiin sekä korostamalla oppimisen kognitiivista, sosiaalista ja affektiivista näkökulmaa että sitouttamalla henkilö kokonaisvaltaisesti. Syvälle ja mielekkäälle verkko-oppimiselle tarvitaan uusia malleja ja viitekehyksiä, jotka kehittävät ja ylläpitävät oppijoiden korkeaa motivaation, sitoutumisen ja tyytyväisyyden tasoa. Tämän tutkielman keskipisteessä on motivaatiota lisäävät menetelmät syvälle ja mielekkäälle oppimiselle etäopetuksessa. Yleisenä tavoitteena on selvittää motivaatiota lisäävien lähestymistapojen vaikutusta verkko-oppimiseen ja avoimeen koulutukseen kun käytetään sosiaalisen virtuaalitodellisuuden ympäristöjä. Peleihin perustuviin lähestymistapoihin lisätä sisäistä motivaatiota kuuluvat leikkisä suunnittelu, pelillistäminen ja hyötypelit. Aikaisempi osallistumisperusteisten, sulautuvan oppimisen ja verkkoympäristöjen yhteydessä tehty empiirinen tutkimus on osoittanut lupaavia tuloksia. Kuitenkin on tarve tutkia motivaatiota lisäävien menetelmien vaikutusta verkko-oppimisessa oppimisen laadun suhteen. Voimmeko parantaa oppimisen laatua ja auttaa oppijoita saavuttamaan syvä ja mielekäs oppiminen, kun opetuksen suunnittelu ja opettaminen keskittyy sisäiseen motivaatioon? Motivaation lisäämisen vaikutuksen ymmärtämiseksi on kirjoitettu kahdeksan artikkelia, joiden tutkimusasetelmissa on käytetty laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tämän tutkimuksen tulokset voivat nopeuttaa verkko-oppimisen laadun parantamista vastaamaan kiireellisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin koulutustarpeisiin, jotka vaikuttavat korkea-asteen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen tulevaisuuteen. Helpottamalla syvän ja mielekkään oppimisen saavuttamista verkkokoulutuksessa tuottamalla korkealaatuinen, joustava, henkilökohtaistettu ja transformatiivinen oppiminen suurelle joukolle ihmisiä voisi avata uusia koulutuksellisia rintamia kohti uusia taloudellisen kasvun, sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin virstanpylväitä. Asiasanat: verkko-oppiminen, etäopiskelu, syvä ja mielekäs oppiminen, motivaatio, sosiaalinen virtuaalitodellisuus, pelipohjainen oppiminen, avoin koulutusfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Mystakidis, S., & Berki, E. (2018). The case of literacy motivation: Playful 3D immersive learning environments and problem-focused education for blended digital storytelling. <i>International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 13(1), 64–79.</i> <a href="https://doi.org/10.4018/IJWLTT.2018010105"target="_blank"> DOI: 10.4018/IJWLTT.2018010105</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Herodotou, C. & Mystakidis, S. (2015). Addressing the retention gap in MOOCs: Towards a motivational framework for MOOCs instructional design. In <i>16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction Proceedings. Limassol, 25–29 August 2015.</i> <a href="http://eadtu.eu/images/publicaties/MOOCs_in_Europe_November_2015.pdf"target="_blank"> eadtu.eu/images/publicaties/MOOCs_in_Europe_November_2015.pdf</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Mystakidis, Stylianos; Berki, Eleni; Valtanen, Juri (2017). Designing and Implementing a Big Open Online Course by Using a 3D Virtual Immersive Environment : Lessons Learned. In <i>Chova, L. Gómez; Martínez, A. López; Torres, I. Candel (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN Proceedings. IATED Academy, 8070-8079.</i> <a href="https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.0487"target="_blank"> DOI: 10.21125/edulearn.2017.0487</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Mystakidis, Stylianos; Berki, Eleni; Valtanen, Juri (2017). Toward Successfully Integrating Mini Learning Games into Social Virtual Reality Environments : Recommendations for Improving Open and Distance Learning. In <i>Chova, L. Gómez; Martínez, A. López; Torres, I. Candel (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN Proceedings. IATED Academy, 968-977.</i> <a href="https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1203"target="_blank"> DOI: 10.21125/edulearn.2017.1203</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Mystakidis, Stylianos; Berki, Eleni; Valtanen, Juri (2019). The Patras blended strategy model for deep and meaningful learning in quality life-long distance education. <i>Electronic Journal of e-Learning, 17 (2), 66-78.</i> <a href="https://doi.org/10.34190/JEL.17.2.01"target="_blank"> DOI: 10.34190/JEL.17.2.01</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VII:</b> Mystakidis, S., Berki, E., & Valtanen, J. Deep and Meaningful E-learning with Social Virtual Reality Environments in Higher Education: A Systematic Review. <i>Submitted.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VIII:</b> Mystakidis, Stylianos; Cachafeiro, Enrique; Hatzilygeroudis, Ioannis (2019). Enter the Serious E-scape Room : A Cost-Effective Serious Game Model for Deep and Meaningful E-learning. In <i>IISA 2019 : Proceedings of the 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. IEEE.</i> <a href="https://doi.org/10.1109/IISA.2019.8900673"target="_blank"> DOI: 10.1109/IISA.2019.8900673</a>
dc.subjectverkko-oppiminen
dc.subjectverkko-opiskelu
dc.subjectverkko-opetus
dc.subjectetäopetus
dc.subjectetäopiskelu
dc.subjectmielekkyys
dc.subjectmotivaatio
dc.subjectopiskelumotivaatio
dc.subjectsosiaalinen oppiminen
dc.subjectvirtuaalitodellisuus
dc.subjectpelillistäminen
dc.subjectavoimet verkkokurssit
dc.subjecte-learning
dc.subjectdistance education
dc.subjectdeep and meaningful learning
dc.subjectsocial virtual reality
dc.subjectgame-based learning
dc.subjectopen education
dc.subjectMOOCs
dc.titleMotivation enhanced deep and meaningful learning with social virtual reality
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7977-5
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record