Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.authorMäkäräinen, Sini
dc.date.accessioned2019-12-04T07:43:08Z
dc.date.available2019-12-04T07:43:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66631
dc.description.abstractLaki lasten päivähoidosta muuttui Varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015. Lain uudistuksessa säädettiin lapsiryhmän enimmäiskoko vastaamaan korkeintaan kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä. Lisäksi 1.8.2016 muutettiin myös lapsi-aikuinen suhdelukua, joka mahdollisti kunnille suhdeluvun kasvattamisen entisestä seitsemästä lapsesta kahdeksaan lapseen yhtä kasvattajaa kohden. Muutoksen myötä lapsiryhmässä voi entisen 21 lapsen sijaan olla 24 lasta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ryhmäkokoa ja suhdelukua varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, miten ryhmäkoon nähdään vaikuttavan varhaiskasvatustyön arkeen, toteuttamiseen, lapsiin sekä työhyvinvointiin. Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkokyselyn avulla, jota jaettiin varhaiskasvatuksen ammattilaisten yleisille keskustelufoorumeille. Vastauksia lomakkeeseen kertyi yhteensä 41, ja vastaajat olivat sekä opettajia, hoitajia että päiväkodinjohtajia. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysiä ohjasi myös kyselylomakkeen muodostamisessa hyödynnetty aiempi teoriatieto. Analyysin aikana aineistosta poimittiin toistuvat teemat ja niiden asiasisältö. Vastauksissa huoli keskittyi etenkin lapsiin ja siihen, miten suuret ryhmät vaikuttavat lapsiin yksilötasolla. Suurten ryhmien koettiin eriarvoistavan lapsia, pienemmät sekä hiljaisemmat jäivät taka-alalle, ja lapset oirehtivat herkemmin. Suunnittelutyön merkitys korostui, mutta samalla sen keskiössä koettiin olevan perushoito sekä arjen ja turvallisuuden takaaminen. Varhaiskasvatustyössä koettiin kuormittavuutta, riittämättömyyden tunteita sekä uupumusta työhön.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.othersuhdeluku
dc.title”Ei ne kasvattajien kädet ja sylit siitä lisäänny” : varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä ryhmäkoon vaikutuksista varhaiskasvatustyöhön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912045120
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoryhmäkoko
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysovarhaiskasvatuslaki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record