Show simple item record

dc.contributor.authorNyholm, Anna-Mari
dc.date.accessioned2019-12-02T08:20:42Z
dc.date.available2019-12-02T08:20:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66591
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin, ovatko oppilaan sukupuoli, luokka-aste, käyttäytyminen ja opettajan antama kehuva palaute yhteydessä oppilaan oikeudenmukaisuuden kokemukseen. Tutkimusaineistona käytettiin ProKoulu-hankkeessa vuosina 2013-2014 kerätty aineistoa, jossa 3.--6.-luokkalaiset oppilaat arvioivat omaa käyttäytymistään, koulun sääntöjen ja opettajan osoittaman kohtelun oikeudenmukaisuutta sekä opettajan antamaa kehuvaa palautetta. Aineisto analysoitiin määrällisesti yksi- ja kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tulokset vahvistivat aiemmissa tutkimuksissa havaitun yhteyden sukupuolen sekä luokkatason ja oikeudenmukaisuuden kokemuksen välillä. Tämän lisäksi huomattiin, että käytöshäiriöiset ja ilman kehuvaa palautetta jäävät oppilaat kokivat kohtelunsa epäoikeudenmukaisemmaksi kuin eikäytöshäiriöiset ja kehuvaa palautetta saavat oppilaat. Sukupuolella ja käyttäytymisellä ei havaittu yhdysvaikutusta oikeudenmukaisuuden kokemukseen, sukupuolen ja kehuvan palautteen yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä mutta vaikutukseltaan pieni. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajan kehuvan palautteen lisääminen sopii yleisen tuen tukimuodoksi silloin, kun oppilaan oikeudenmukaisuuden kokemusta halutaan parantaa. Syitä oppilaiden vaihtelevien oikeudenmukaisuuden kokemusten taustalla on syytä selvittää tarkemmin laadullisella jatkotutkimuksella.fi
dc.format.extent29
dc.language.isofi
dc.subject.otherkehuva palaute
dc.subject.otherProKoulu
dc.titleOppilaan sukupuolen, luokka-tason, käyttäytymisen ja opettajan antaman kehuvan palautteen yhteys oppilaan oikeudenmukaisuuden kokemukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912025079
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysooikeudenmukaisuus
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record