Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni, Minna
dc.contributor.authorPuranen, Pauliina
dc.date.accessioned2019-11-29T07:02:03Z
dc.date.available2019-11-29T07:02:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66567
dc.description.abstractSuomalainen työelämä monikielistyy kasvavissa määrin. Maisterintutkielmani käsittelee suomen, ruotsin ja englannin kielille sekä työelämän ja kielipolitiikan asiantuntijoille syntyviä diskursseja maallikoiden eli ei-lingvistien käymissä verkkokeskusteluissa, jotka käsittelevät työelämän kielipolitiikkaa. Tutkin siis maallikoiden esittämiä kieli-ideologioita kansanlingvististä viitekehystä hyödyntäen. Analysoin aineiston diskurssintutkimuksen metodein, systeemis-funktionaalista kieliteoriaa käyttäen. Maallikoiden kielipoliittisia käsityksiä on tärkeää tutkia, sillä ne vaikuttavat kielten kehittymiseen yhteisöissä, vaikkei maallikoilla virallista sääntelyvaltaa olekaan. Tutkimuksen aineisto koostuu verkkokeskusteluista, jotka on käyty heinä–syyskuussa 2017 työelämän kielipolitiikkaan liittyvien sanomalehtiuutisten verkkojulkaisujen yhteydessä. Aineiston pohjana olevat kuusi artikkelia käsittelevät kahden suomalaisyrityksen vuonna 2017 uutisoitua kielipolitiikkaa: yhtäältä lentoyhtiö Finnairin päätöstä olla vaatimatta matkustamohenkilökunnaltaan suomen kielen taitoa ja toisaalta muuttoyritys Niemi Palveluiden työpaikkailmoitusta, jossa yritys etsi hyvää suomea taitavaa henkilökuntaa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia merkityksiä työelämän kotimaiset kielet saavat maallikoiden verkkokeskusteluissa, joissa käsitellään monikielistyvää työelämää? 2. Mitä merkityksiä työelämän englannin kielelle rakentuu näissä verkkokeskusteluissa? 3. Miten kielipolitiikan ja työelämän asiantuntijuus asemoidaan verkkokeskusteluissa? 4. Millaisina kielipoliittisina keskustelijoina maallikot näyttäytyvät verkkokeskusteluissa? Verkkoteksteissä rakentuu viisi kielidiskurssia ja yksi asiantuntijadiskurssi. Suomen kieltä käsittelevät diskurssit ovat maassa maan kielellä -diskurssi sekä kysynnän ja tarjonnan laki -diskurssi, joista ensimmäinen puolustaa suomen (ja ruotsin) kielen paikkaa Suomessa periaatteellisin syin ja jälkimmäinen näkee kielten tarpeellisuuden tilanteisesti rakentuvana. Ruotsille rakentuva ruotsin kieli on pyhä lehmä -diskurssi esittää ruotsin Suomessa historiallisena muttei nykypäivänä juuri merkittävänä kielenä. Englannille rakentuvat englanti kansainvälisyyden kielenä -diskurssi sekä englanti korvikekielenä -diskurssi, joista ensimmäinen merkityksentää englannin kielen tehokkaaksi ja jälkimmäinen pakon edessä käytettäväksi kieliresurssiksi. Asiantuntijoille rakentuvan diskurssin nimesin norsunluutornista julkisuuteen -diskurssiksi. Siinä työelämän ja kielipolitiikan asiantuntijuus asemoidaan maallikoiden tuntemasta todellisuudesta vieraantuneeksi. Maallikot tekevät verkkokeskusteluissa tarkkoja kielipoliittisia havaintoja, mutta kielentävät ajatuksiaan tulkinnanvaraisesti perustellen näkemyksiään henkilökohtaisilla kokemuksillaan. Tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnan ja yritysmaailman kielipoliittisia linjauksia suunniteltaessa sekä kielikoulutuspoliittisia linjoja pohdittaessa.fi
dc.format.extent99
dc.language.isofi
dc.subject.otherkieli-ideologiat
dc.titleSuomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911295053
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokansanlingvistiikka
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysokielipolitiikka
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysodiskurssintutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record