Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorIsopahkala, Heidi
dc.date.accessioned2019-11-25T05:58:37Z
dc.date.available2019-11-25T05:58:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66495
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan opettajien kokemuksia positiivisen pedagogiikan menetelmien käytöstä alakoulussa. Tarkoituksena on selvittää, kuinka opettajat kuvailevat positiivista pedagogiikkaa ja vahvuusperustaista opetusta. Tarkastelun kohteena on myös, miten positiivinen pedagogiikka näyttäytyy koulun arjessa, millaisilla tavoilla opettajat ovat toteuttaneet positiivista pedagogiikkaa omassa työssään ja millaisia vaikutuksia menetelmän käytöllä on ollut. Tutkimusaineisto koostuu seitsemän peruskoulun opettajan haastattelusta. Opettajilla on vankkaa työkokemusta opetustyöstä sekä positiivisen pedagogiikan menetelmien soveltamisesta siinä. Teoriaosuudessa perehdytään ensin positiiviseen psykologiaan, josta tutkielman teoreettisena viitekehyksenä kulkeva positiivinen pedagogiikka nousee. Esille tuodaan myös muita positiiviseen pedagogiikkaan linkittyviä teorioita. Aineisto on kerätty teemahaastattelumenetelmää käyttäen ja aineiston analysoinnissa käytetään Amadeo Giorgin kehittämää ja Juha Perttulan tarkentamaa fenomenologista analyysimenetelmää. Tutkimuksen tuloksina voidaan todeta, että positiivisen pedagogiikan menetelmiä käyttämällä oppilaiden hyvinvointia voidaan lisätä. Myönteiset vaikutukset näkyivät erityisesti luokkailmapiirissä, vuorovaikutussuhteissa, oppilaan minäkuvan vahvistumisessa sekä myös akateemisissa taidoissa. Myös opettajan työn merkityksellisyyden nähtiin lisääntyvän. Positiivinen pedagogiikka ei ole vielä kovin tunnettu suomalaisessa perusopetuksessa. Se on joustavuudessaan ja vaivattomuudessaan kuitenkin helposti käyttöön otettava menetelmä. Tutkimustulokset osoittavat, että jopa pienilläkin muutoksilla voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia.fi
dc.format.extent149
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherluonteenvahvuudet
dc.title"Mä oon päässy jotenki hirveen lähelle tällä toimintatavalla" : opettajien kokemuksia positiivisen pedagogiikan menetelmien käytöstä alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911254986
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysopositiivinen psykologia
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record