Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorTuppurainen, Laura
dc.contributor.authorTolvanen, Sanna
dc.date.accessioned2019-11-20T06:35:00Z
dc.date.available2019-11-20T06:35:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66427
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävä oli selvittää, mitä työtapoja opettajat valitsevat ja mitkä tekijät ohjaavat työtapojen valintaa fyysisesti avoimessa oppimisympäristössä ja perinteisessä suljetussa luokkatilassa. Tutkimus on toteutettu fenomenografisella tutkimusotteella, jonka laadullinen aineisto on kerätty eläytymismenetelmällä syksyllä 2019. Tutkimuksen vastaajina oli yhteensä 26 opettajana työskentelevää henkilöä. He kirjoittivat eläytymismenetelmää hyödyntäen kaksi tuntikuvausta kahdesta erilaisesta oppimisympäristöstä. Aineisto analysoitiin fenomenografisella aineistolähtöisellä analyysillä ja analyysissä hyödynnettiin kvantifiointia. Tutkimuksemme tuloksista selviää, että työtavoiksi valittiin suurryhmä-, yksilö-, pienryhmä- ja parityöskentelyä. Näiden valintaa ohjaaviksi tekijöiksi muodostuivat tila ja toiminnallisuus, tunnin rytmittäminen, opettajan pedagogiset ratkaisut, eriyttäminen sekä työrauha ja samanaikaisopetus. Suurryhmätyöskentelyä työtapana valitaan pääsääntöisesti eniten korostuen perinteisessä suljetussa luokkatilassa. Yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä valitaan yhtä paljon korostuen kuitenkin fyysisesti avoimessa oppimisympäristössä. Parityöskentely saa vähiten mainintoja, korostuen perinteisessä suljetussa luokkatilassa. Työrauha painottuu perinteisessä suljetussa luokkatilassa ja samanaikaisopetus fyysisesti avoimessa oppimisympäristössä.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherperinteinen suljettu luokkatila
dc.subject.otherfyysisesti avoin oppimisympäristö
dc.titleTyötapojen valinta ja niitä ohjaavat tekijät fyysisesti avoimessa oppimisympäristössä ja perinteisessä suljetussa luokkatilassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911204940
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetustilat
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyötavat
dc.subject.ysoopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record