Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorLinnanmäki, Henriikka
dc.contributor.authorMäkelä, Jyri
dc.date.accessioned2019-11-18T12:12:07Z
dc.date.available2019-11-18T12:12:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66414
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelemme alakoulun luokanopettajien ja erityisluokanopettajien kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia asioita opettajat nimesivät työhyvinvoinnilleen merkityksellisiksi tekijöiksi. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella, ja sen aineisto kerättiin kyselylomakkeella syksyllä 2017. Tutkimukseen osallistui 123 opettajaa, jotka työskentelivät tutkimuksen toteutushetkellä alakoulun luokan- tai erityisluokanopettajana. Aineiston analysointi toteutettiin laadullisena sisällönanalyysina, ja aineisto luokiteltiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysimenetelmää käyttäen. Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat kokivat erityisesti kollegoiden, esimiehen ja työn määrän ja kiireen olevan merkityksellisiä työhyvinvoinnilleen. Lisäksi työhyvinvoinnille merkityksellisiksi tekijöiksi nimettiin muun muassa arvostuksen kokeminen, työn mielekkyys, fyysinen työympäristö, palkkaus sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Sekä tämän tutkimuksen tulokset että aiempi teoreettinen viitekehys tukee ajatusta siitä, että opettajien työhyvinvoinnille merkityksellisiä tekijöitä ei voi yksiselitteisesti luokitella positiivisiksi tai negatiivisiksi. Samat tekijät, jotka yhden opettajan mukaan olivat työhyvinvointia tukevia, saattoivat olla toisen opettajan mukaan työpahoinvointia aiheuttavia tekijöitä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajien työhyvinvoinnin kehittämistyössä.fi
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöuupumus
dc.titleAlakoulun luokan- ja erityisluokanopettajien kokemuksia työhyvinvoinnilleen merkityksellisistä tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911184922
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikka
dc.contributor.oppiaineSpecial Education
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutus
dc.contributor.oppiaineTeacher Education
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysotyöilmapiiri
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysojaksaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record