Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorKallunki, Henna
dc.date.accessioned2019-11-15T13:47:30Z
dc.date.available2019-11-15T13:47:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66404
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella, mitä moniammatillisen yhteistyön tekemisellä kouluyhteisössä tarkoitetaan. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista moniammatillista yhteistyötä opettajat ja oppilashuollon eri asiantuntijat tekevät kouluyhteisössä ja millaisena opettajat ja oppilashuollon eri asiantuntijat kokevat moniammatillisen yhteistyön omassa työssään. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisen tutkimusotteen ja fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaisesti. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimuksen otanta koostui opettajista, erityisopettajista, koulukuraattoreista, koulupsykologeista ja kouluterveydenhoitajista, joita oli yhteensä kahdeksan. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksesta selvisi, että moniammatillinen yhteistyö toteutui opettajien ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden työssä yhteistyön rakentamisena ja vastuullisena toimintana. Moniammatillinen yhteistyö koettiin opettajien ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden työssä yhteisten päämäärien tavoittelemisena ja asiantuntijuuden hyödyntämisenä. Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että oppilashuollon järjestäminen, matalankynnyksen toiminta ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluivat osaksi moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillisella yhteistyöllä tuettiin kouluyhteisön hyvinvointia paneutumalla oppilashuoltotyössä ennaltaehkäisevään toimintaa. Opettajien ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden työskentelyn olosuhteet, ajankäytön hallinta ja työhön sitoutuminen nähtiin toimivan moniammatillisen yhteistyön kannalta merkittävinä asioina.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.subject.otheryksilöllinen oppilashuolto
dc.subject.otheryhteisöllinen oppilashuolto
dc.title”Jotenki se ajatus siitä, että yhdessä ollaan paljon enemmän kuin yksin” : moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911154908
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoasiantuntijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record