Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorNieminen, Reeta
dc.date.accessioned2019-11-14T08:59:54Z
dc.date.available2019-11-14T08:59:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66362
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien käsityksiä itsetunnosta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on oppilaan huonon itsetunnon tunnusmerkeistä sekä oppilaan itsetunnon kehittymisen tukemisesta koulun arjessa. Teoriaosuudessa perehdytään ensin minäkäsityksen ja itsetunnon käsitteisiin, minkä jälkeen itsetuntoa ja sen kehittymisen tukemista tarkastellaan Borban itsetuntomallin näkökulmasta. Teoriaosuudessa tuodaan esille myös itsetunnon ulottuvuuksien sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden väliset yhteydet. Tutkimusaineiston muodostaa 26 luokanopettajan kirjoitelmaa, jotka analysoidaan kasvatustieteen piirissä kehitetyn fenomenografisen lähestymistavan avulla. Tutkimuksen tuloksena voidaan esittää, että opettajan on mahdollista tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä. Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaan huono itsetunto tulee esille oppilaan epävarmana ja häiritsevänä käyttäytymisenä. Huonon itsetunnon omaava oppilas ei usko itseensä ja hänen minäkäsityksensä on heikko. Luomalla turvallisen, hyväksyvän ja välittävän ilmapiirin, mahdollistamalla yksilöllisen oppimispolun sekä harjoittelemalla oppilaiden kanssa tunnetaitoja, voi opettaja tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä. Tutkimuksessa nousee esiin huoli, että muutos oppilaan hyvinvoinnissa huomataan usein vasta silloin, kun oppilas voi jo huonosti. Koska oppilaan hyvinvoinnin muutosta ei pysty kukaan ennakoimaan, tulisi jokaiseen oppilaan huonon itsetunnon tunnusmerkkiin suhtautua vakavasti.fi
dc.format.extent132
dc.language.isofi
dc.titleSie olet just hyvä tuollaisena! : luokanopettajien käsityksiä oppilaan itsetunnon kehittymisen tukemisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911144866
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record