Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Marja
dc.contributor.authorLakka, Elmo
dc.date.accessioned2019-11-08T11:10:25Z
dc.date.available2019-11-08T11:10:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66275
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää 5., 7. ja 9. -luokkalaisten poikien liikunta-aktiivisuutta, itsetuntoa, elämäntyytyväisyyttä ja kehonkuvaa sekä näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi selvitin poikien iän yhteyttä elämäntyytyväisyyteen, kehonkuvaan ja itsetuntoon. Tutkimusaineistona käytin osaa WHO-Koululaistutkimuksen 2014 aineistosta; tähän tutkimukseen rajasin aineistosta 5., 7. ja 9. luokkalaisten poikien (n=3858) vastaukset kyselyn seitsemään eri kysymykseen. Tilastolliset analyysit (varianssianalyysi, ristiintaulukointi, korrelaatiokertoimet ja binäärinen logistinen regressioanalyysi) tehtiin IBM SPSS 24 -ohjelmalla. Tulokset osoittivat, että vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus oli myönteisesti yhteydessä poikien hyvään itsetuntoon ja hyvään kehonkuvaan. Liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä myös koettuun elämäntyytyväisyyteen. Mitä enemmän tutkimukseen osallistuneet liikkuivat, sitä paremmaksi he raportoivat elämäntyytyväisyytensä. Nuorten kokeman itsetunnon, kehonkuvan, elämäntyytyväisyyden taustatekijöitä on tärkeää selvittää ja tutkia. Etenkin liikunnanopetuksen kannalta, on tärkeää ymmärtää, millaisia yhteyksiä liikunta-aktiivisuudella on kyseisiin tekijöihin. Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen ja fyysisen aktiivisuuden suositusten täyttyminen entistä useammalla nuorella on avainasemassa myös kehonkuvan, itsetunnon ja elämäntyytyväisyyden paranemisessa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis was to examine Finnish 5th, 7th and 9th grade male students’ physical activity, self-esteem, body image and life satisfaction and associations between these factors. Furthermore, this study examined associations between age and life satisfaction, body image and self-esteem. The data used in this study was acquired from the Health Behavior in School-aged Children study (HBSC) 2014 in Finland. The sample used in this study was confined to include only the 5th, 7th and 9th grade male students answers in seven selected questions. Statistical analyzes of the data were made with IBM SPSS 24 -software. The research methods used in this study were, variance analysis, cross tabulations, correlation coefficient analysis and binary logistic regression. The results of this study showed that leisure time physical activity had a positive association with self-esteem and body image with 5th, 7th and 9th grade Finnish male students. In addition, physical activity had also a positive association with life satisfaction reported by Finnish male students. The more participants reported physical activity the better they reported their life satisfaction rates. It is important to examine the factors that have an effect on adolescent’s self-esteem, body image, and life satisfaction. It is important especially for physical education teachers to understand the associations between physical activity and the reported factors. One of the key factors to improve self-esteem, body image and life satisfaction of adolescents is to increase the amount of physical activity and to achieve the physical activity recommendations more often than nowadays.en
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherelämäntyytyväisyys
dc.titleLiikunta-aktiivisuuden yhteys poikien itsetuntoon, kehonkuvaan ja elämäntyytyväisyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911084793
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoWHO-koululaistutkimus
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysopojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoliikkuminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record