Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorNordling, Aku
dc.date.accessioned2019-11-07T06:26:15Z
dc.date.available2019-11-07T06:26:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66236
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella, miten työntekijät kokevat tietojohtamisen merkityksen työssä oppimiselleen eräässä rakennusalan organisaatiossa. Aihetta voidaan pitää tärkeänä ja ajankohtaisena, sillä tieto ja oppiminen on tieteellisessä keskustelussa usein liitetty työelämän muutokseen. Tutkimusaihetta on aiemmin tutkittu paljon organisaation näkökulmasta, mutta tämän tutkimuksen kaltainen yksilöllinen lähestymistapa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena osana Jyväskylän yliopiston HeRMo-hanketta. Tutkimuksen aineisto koostui kahdestatoista teemahaastattelusta, ja aineiston analyysi toteutettiin laadullista sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimustulosten mukaan työntekijät kuvaavat sekä tiedon että oppimisen olevan olennainen osa heidän päivittäistä työssä suoriutumistaan. Organisaatiossa esiintyykin monia formaaleja, nonformaaleja ja informaaleja oppimisen käytänteitä, jotka mahdollistavat tiedonkulun työntekijöiden oppimisen tueksi. Aineistosta on kuitenkin havaittavissa viestinnällisiä ja ajallisia haasteita, jotka luovat rajoitteita tiedonkululle ja työntekijöiden työssä oppimiselle. Tutkimustulokset ovat varsin yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa. Tietojohtamisella näyttäisi olevan merkitystä sille, mitä ja miten työntekijät voivat oppia työssään. Etenkin hiljainen tieto näyttäytyy asiana, jolla on merkitystä työntekijöiden työssä oppimiselle. Työssä oppiminen tarvitseekin tuekseen rakenteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat työntekijöiden pääsyn käsiksi erilaisiin tietovarantoihin omassa päivittäisessä työssään. Oppimista ja tietoa rajoittavat viestinnälliset ja ajalliset tekijät ovat pohjimmiltaan rakenteellisia ominaisuuksia, jolloin niihin voidaan myös vaikuttaa organisaatiotasolla.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertietojohtaminen
dc.titleTyöntekijöiden kokemuksia tietojohtamisen merkityksestä työssä oppimiselle rakennusalalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911074761
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysorakennusala
dc.subject.ysoaineeton pääoma
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysohiljainen tieto
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysotieto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record