Show simple item record

dc.contributor.authorSalminen, Sara
dc.date.accessioned2019-11-04T09:32:59Z
dc.date.available2019-11-04T09:32:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66136
dc.description.abstractSukupolven vaihdos haastaa työelämää ja organisaatioita (Dufva ym. 2017). Työelämään on viime vuosina saapunut uusi sukupolvi, vuosina 1981-2000 syntyneet millenniaalit (Gilbert, 2011; Kong & Wang, 2015), jotka tulevat edustamaan yhä suurempaa työntekijöiden osuutta tulevaisuuden työmarkkinoilla (Ismail & Lu, 2014). Organisaatiot ovat kohdanneet uusia haasteita näiden aiempia sukupolvia vaihtelunhaluisempien ja lyhyissä työsuhteissa viihtyvien (Anantatmula & Shrivastav 2012, 13) nuorten työntekijöiden sitouttamiseksi (Sledge 2016). Henkilöstön sitoutumattomuus tuo organisaatioille kustannuksia ja vie ajallisia resursseja (Sledge 2016, 1). Sen sijaan sitoutunut henkilöstö on organisaatiolle voimavara sen menestystä edistävänä tekijänä (Bridger, 2015). Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kahteen tutkimuskysymykseen, jotka olivat 1) millainen rooli organisaation ja työyhteisön viestinnällä on millenniaalien sitoutumisessa ja 2) millainen rooli organisaation ja työyhteisön viestinnällä on millenniaalien sitouttamisessa. Tavoitteena oli saada selvyyttä siihen, mitkä viestinnälliset tekijät parantavat millenniaalien sitoutumista, sekä siihen, millaisilla viestinnän keinoilla organisaatio voi parantaa työntekijöidensä sitouttamista. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin soveltaen Four Flows -mallia, jossa organisaation käsitetään muodostuvan viestinnässä neljän viestintäprosessin, jäsenyysneuvottelun, organisatorisen itsejärjestäytymisen, toiminnan yhteensovittamisen, sekä institutionaalisen asemoitumisen kautta. Tutkimusmetodina oli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin yksilöteemahaastatteluilla ja se analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimus toteutettiin kohdeyritykseen Berner Oy. Tulosten mukaan viestinnällä on sitoutumisessa useita rooleja: mahdollistaja, vahvistaja, muokkaaja ja viestintätoimijuus. Yrityksen viestintä mahdollistaa sitoutumisen, kun puolestaan yhteisön viestintä vahvistaa ja muokkaa sitä. Sitoutumisesta myös syntyy viestintätoimijuutta, kun sitoutuneesta työntekijästä tulee vaikutusmahdollisuutensa tiedostava, sekä osallistuvampi ja vuorovaikutteisempi organisaation sisäisissä ja ulkopuolisissa suhteissaan. Organisaatio voi tehostaa henkilöstönsä sitouttamista avoimella, riittävällä ja kohdennetulla tiedon tarjoamisella organisaation asioista, sen toiminnoista ja jäsenistä, sekä esimies-alais- ja kollegasuhteita vahvistamalla.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherhenkilöstön sitoutuminen
dc.subject.othermillenniaalit
dc.titleMillenniaalien sitoutuminen työnantajaorganisaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911044703
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysotyönantajat
dc.subject.ysoy-sukupolvi
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysositouttaminen
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record