Show simple item record

dc.contributor.advisorKorpi, Hilkka
dc.contributor.advisorPiirainen, Arja
dc.contributor.authorJuuma, Mira
dc.date.accessioned2019-10-29T06:06:57Z
dc.date.available2019-10-29T06:06:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66093
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia ja tuottaa uutta tietoa siitä, miten suomenkielisten yliopistojen (n= 5) terveystieteiden opettajakoulutuksen koulutushallinnon henkilöstö puhuu osaamiseen liittyvästä muutoksesta koulutuksen kehittämisen tuomat haasteet huomioiden ja minkälaisia identiteettejä puhetavoista muodostuu. Tutkimus pohjautuu valtakunnalliseen ”Osaavat opettajat yhdessä!” -terveystieteiden opettajakoulutuksen ja sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien täydennyskoulutuksen uudistamiseen tähtäävään hankkeeseen. Aineistona tässä tutkimuksessa oli kolme yliopistojen koulutushallinnon henkilöstön ryhmäkeskustelua ja kaksi yksilöhaastattelua. Litteroitu aineisto analysoitiin diskurssianalyysillä; aineiston teemoittelu, aineistossa toistuvat tavat puhua muutoksesta ja lopulta muutospuheessa rakentuneiden puhetapojen ja identiteettien kokoaminen. Tämä sopi hyvin tutkimuksen tarkoitukseen: kielellisen, sosiaalisessa kontekstissa muodostuneiden puhetapojen esiin saamiseen. Muutospuheen aineistolähtöisen analysoinnin tuloksena syntyi viisi eri puhetapaa: mahdollisuuspuhe, epävarmuuspuhe, kiinnostuneisuuspuhe, passiivisuuspuhe ja tutkijapuhe. Lisäksi puhetavoista rakentui kustakin puhetavalle tyypillinen identiteetti. Näitä olivat: mahdollisuuksien näkijä muutoksessa, epävarma muutoksen vastaanottaja, kiinnostunut ja luottavainen kehittäjä, itsensä ulkopuolistaja sekä omaan ammattitaitoon viittaava järkevä asiantuntija. Tutkimuksessa mikään puhetavoista ei noussut toista näkyvämmäksi, vaan jokaista puhetapaa esiintyi paitsi kaikissa haastatteluteemoissa, myös jokaisessa erillisessä haastattelussa. Puheen monisyisyys näkyi siinä, että puhetavassa saattoi esiintyä täysin vastakkaista puhetapaa. Tulosten perusteella puhe terveystieteiden opettajakoulutuksen osaamiseen liittyvästä muutoksesta näyttäytyi moninaisena – siitä puhuttiin sekä positiivisena mahdollisuutena että negatiivisempana epävarmana ilmiönä. Yliopiston terveystieteiden opettajakoulutusta ei olla Suomessa diskurssianalyysin keinoin tutkittu. Aiheen tutkiminen on tärkeää paitsi yliopiston terveystieteiden koulutuksen kehittämisen, johtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta, myös sitä kautta, että koulutushallinnon henkilöstön ymmärrys opettajien työnkuvasta, kehittymismahdollisuuksista sekä roolista muutoksen tekijänä tulisi selkeämpi kuva.fi
dc.description.abstractThis Master’s Thesis aimed to investigate and offer new information on how education administration staff members of the university sport and health sciences at the finish speaking universities (n=5) speak about change in competence, taking into consideration the challenges of the development of education, and what type of identities arise from the speech. This study relies on the national ‘Osaavat opettajat yhdessä!’ project, which aims at restructuring the additional training for teachers at the education programs of the sport and health sciences, as well as of the social, health, and rehabilitation programs. The data in this study consisted of three group conversations and two individual interviews for university education administration staff members. Discourse analysis was used to analyze the transcribed data as it fits well with the aim of the study: identifying different ways of speaking in lingual and social context. The inductive analysis of change speech resulted in five different ways of speaking: speech about possibilities, speech about insecurity, speech about interest, speech about passivity, and speech about research. In addition, each of these five ways of speaking formed also their typical identity. These were: seeing a possibility in change, being a receiver of insecurity, being an interested and reliable developer, distancing oneself, and being a rational expert. None of these different ways of speaking arose as the most visible one, but all of these were identified, not only in all the interview themes, but also in each separate interview. The diversity of speech became visible by a way of speaking possibly including also an entirely opposite way of speaking. Based on the results, the change speech about the capability of the teacher education program at the sport and health sciences is diverse – it was seen both as a positive possibility as well as a phenomenon of negative insecurity. Previously the teacher education program of the university sport and health sciences has not been investigated by using the discourse analysis. This study is important not only for developing the education program of the sport and health sciences, and for management and decision making, but also for education administration staff members’ having a better understanding about teachers’ work, possibilities for development, and role in making change. Key words: university, education administration, discourse analysis, changing speech, competenceen
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulutushallinto
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.othermuutospuhe
dc.titleMuutokseen liittyvät yliopiston terveystieteiden koulutushallinnon henkilöstön puhetavat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910294654
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoyliopistot
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysokorkeakoulupedagogiikka
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record