Show simple item record

dc.contributor.advisorPöysä-Tarhonen, Johanna
dc.contributor.advisorVesisenaho, Mikko
dc.contributor.authorAhlström, Emilia
dc.contributor.authorTikkanen, Karoliina
dc.date.accessioned2019-10-28T09:32:51Z
dc.date.available2019-10-28T09:32:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66062
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin opettajaopiskelijaparien vuorovaikutusta yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa. Parien työskentelyn laatua verrattiin verkkoympäristön antamaan arvioon yksilön sosiaalisesta ja kognitiivisesta taitotasosta. Tutkielman aineisto on kerätty syksyllä 2016 PREP21-hankkeessa (Preparing student teachers for 21st century learning practices: Ways of thinking and working). Aineisto muodostui ATC21S-verkkoympäristön keräämästä lokidatasta, jota taltioitui opettajaopiskelijoiden (n = 88) ratkaistessa pareittain yhteisöllisen ongelmanratkaisun tehtäviä verkkoympäristössä. Tutkielmassa tarkasteltiin lokidataakahden kognitiivisilta taitotasoiltaan eroavan opettajaopiskelijaparin osalta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia. Tutkielman tulosten mukaan verkkoympäristön arvio ei täysin vastannut laadullisen tarkastelun löydöksiä sekä kognitiivisten että sosiaalisten taitojen osalta. Kognitiivisilta taidoiltaan alhaisemmalle tasolle sijoittuneen yksilön havaittiin työskentelevän ja kommunikoivan yhteisöllistä ongelmanratkaisua edistävästi. Vastaavasti parilla, jossa molempien kognitiivinen taitotaso oli korkea, yhteisöllisen ongelmanratkaisun prosessin laatu ei vastannut määriteltyä taitotasoa. Tulokset myötäilevät aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että yhteisöllisen ongelmanratkaisun taitojen laadullinen tarkastelu täydentää verkkoympäristön arviota yksilön taidoista. Taitojen tarkastelu yksilötasolla antaa arvokasta lisätietoa käytettäessä verkkoympäristöä arvioinnin ja opetuksen tukena.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhteisöllinen ongelmanratkaisu
dc.subject.otherteknologiatuettu arviointi
dc.titleYhteisöllinen ongelmanratkaisu verkkoympäristössä : vuorovaikutuksen laatu ja taitotasot opettajaopiskelijoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910284625
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoongelmanratkaisu
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoverkkojuttelu
dc.subject.ysoverkkoympäristö
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record