Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkkinen, Arja
dc.contributor.authorPoutanen, Joonas
dc.date.accessioned2019-10-25T06:12:09Z
dc.date.available2019-10-25T06:12:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66043
dc.description.abstractIskiaksessa kivun kokemiseen ja kroonistumiseen, sekä siitä aiheutuviin toimintarajoitteisiin vaikuttaa fyysisten syiden lisäksi psykososiaalisia tekijöitä, kuten pelkovälttämisuskomuksia. Pelkovälttämisuskomuksilla on negatiivisia vaikutuksia muun muassa toimintakykyyn ja kipuun, jonka vuoksi ne tulisi huomioida iskiaksen hoidossa pyrittäessä optimoimaan kuntoutuksen tuloksellisuus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida McKenzie terapian vaikutusta pelkovälttämisuskomuksiin iskiasoireisilla potilailla verrattuna Käypä hoito -suosituksen mukaiseen ohjaukseen, jossa ohjataan pysymään normaalisti aktiivisena. Lisäksi tarkasteltiin pelkovälttämisuskomusten muutoksen yhteyttä toimintakyvyn, depressiivisten oireiden ja kivun muutoksiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 136, iältään 18–60-vuotiaista henkilöä, joilla oireet olivat kestäneet vähintään kuusi viikkoa. Tutkittavat satunnaistettiin interventioryhmään (n = 66), joita hoidettiin McKenzie terapialla ja kontrolliryhmään (n = 70), jotka saivat Käypä hoito -suosituksen mukaista ohjausta. Pelkovälttämisuskomuksia arvioitiin Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) -kyselyllä, johon osallistujat vastasivat tutkimuksen alussa ja kolmen kuukauden jälkeen. Pelkovälttämisuskomusten muutosten yhteyttä toimintakyvyn, depressiivisten oireiden ja kivun muutoksiin arvioitiin Oswestry Disability Index (ODI), Depression Scale (DEPS) ja Visual Analogue Scale (VAS) -kyselyillä. Lopulliseen tilastolliseen analyysiin otettiin mukaan yhteensä 71 tutkittavaa (Interventioryhmä: n = 39, kontrolliryhmä: n = 32). Tulosten mukaan pelkovälttämisuskomuksissa ei ollut eroja ryhmien välillä kolmen kuukauden seurannassa (p = 0,651). Pelkovälttämisuskomukset vähenivät ainoastaan kontrolliryhmällä (FABQ kokonaispisteiden keskiarvon muutos: -10,2, p = 0,006). Puolestaan fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät pelkovälttämisuskomukset vähenivät molemmissa ryhmissä (FABQ-PA osapisteiden keskiarvon muutos: Interventioryhmä -4,7 ja kontrolliryhmä -6,9, p < 0,001). Pelkovälttämisuskomusten muutos oli positiivisesti yhteydessä toimintakyvyn, selkäkivun ja alaraajakivun muutoksiin molemmissa ryhmissä (r = 0,360–0,585, p < 0,05). Lisäksi interventioryhmällä havaittiin vastaavanlainen yhteys depressiivisten oireiden muutokseen (r = 0,429, p = 0,014). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella McKenzie terapia ei ollut Käypä hoito -suosituksen mukaista ohjausta vaikuttavampi hoitomuoto vähentämään pelkovälttämisuskomuksia iskiasoireisilla potilailla lyhyellä aikavälillä. Tulevaisuudessa tutkimuksissa tulisi tunnistaa ne henkilöt, joilla jo lähtökohtaisesti on kliinisesti merkittävästi pelkovälttämisuskomuksia ja fokusoida interventiot heihin, jolloin muutosten aikaansaaminen saattaa olla todennäköisempää. Lisää tutkimuksia tarvitaan pelkovälttämisuskomuksiin kohdistuvista erilaisista kuntoutusinterventioista eri potilasryhmillä.fi
dc.format.extent61
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpelkovälttämisuskomukset
dc.subject.otherMcKenzie terapia
dc.subject.otherMDT
dc.titleMcKenzie terapian vaikutus pelkovälttämisuskomuksiin iskiasoireisilla potilailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910254608
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysohoitomenetelmät
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysokipu
dc.subject.ysoiskias
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record