Show simple item record

dc.contributor.editorJauhiainen, Signe
dc.date.accessioned2019-10-24T06:42:28Z
dc.date.available2019-10-24T06:42:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7816-7fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66013
dc.description.abstractAluetaloustiede on ollut merkittävässä asemassa taloustieteen tutkimuksessa ja opetuksessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Useamman vuosikymmenen aikana on tehty runsaasti korkeatasoista tutkimustyötä ja opetettu aluetaloustieteen perustiedot suurelle joukolle taloustieteen opiskelijoita. Vuodesta 1999 kansantaloustieteen, erityisesti aluetaloustieteen, professorina toiminut Hannu Tervo on ollut tässä työssä kantava voima. Tervo on opettanut, tutkinut, ohjannut väitöskirjoja ja johtanut tutkimushankkeita. Tämä kirja tarjoaa läpileikkauksen aluetaloustieteelliseen tutkimukseen painottaen erityisesti työmarkkinoiden kysymyksiä. Tämän kirjan ovat kirjoittaneet Hannu Tervon työtoverit, jatko-opiskelijat ja yhteistyökumppanit. Kirjassa tarkastellaan alueiden välisiä eroja, alueiden menestystekijöitä, alueellisten työmarkkinoiden toimintaa, alueiden kehittämistä ja muuttoliikettä. Kirjassa käydään laajasti läpi aiempaa tutkimusta ja esitellään myös aivan uutta empiiristä tutkimusta. Kirja alkaa Jaakko Pehkosen ja Kari Heimosen katsauksella aluetaloustieteen opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Jyväskylän yliopistossa. Seuraavat neljä artikkelia johdattavat lukijan aluetalouden tutkimuksen peruskysymyksiin. Paavo Okko kirjoittaa alueiden välisistä eroista ja talouden keskittymisestä. Heikki Eskelinen tarkastelee tarkemmin sijaintikysymyksiä ja alueiden kehittämispolitiikkaa Itä-Suomen näkökulmasta. Anu Tokila kirjoittaa osaamisen ja yrittäjyyden merkityksestä alueen menestystekijöinä. Timo Tohmon artikkeli käsittelee alueellista panos-tuotosanalyysia. Oulun yliopiston tutkijat Samuel Ikonen, Santtu Karhinen, Jaakko Simonen ja Rauli Svento tutkivat artikkelissaan työntekijöiden liikkuvuutta korkean teknologian alalla Oulun seudulla. Lourens Broersma, Arjen Edzes ja Jouke van Dijk tarkastelevat puolestaan työmarkkinoiden virtoja ja tehokkuutta. Seuraavien artikkelien aiheena on alueellinen liikkuvuus. Artikkelit antavat hyvän kuvan Jyväskylän yliopiston aluetaloustieteellisestä tutkimuksesta, jonka keskeisiä teemoja ovat alueelliset työmarkkinat, muuttoliike ja inhimillinen pääoma. Olle Westerlund, Kent Eliasson ja Mika Haapanen esittelevät alueellista liikkuvuutta Suomessa ja Ruotsissa. Satu Nivalainen kokoaa artikkelissaan laajasti tutkimusta perheiden muuttoliikkeestä. Tuomo Suhonen kirjoittaa yliopistojen alueellisesta laajentumisesta ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvosta. Hannu Karhunen tarkastelee opintojen aikaista työssäkäyntiä ja alueellista liikkuvuutta. Petri Böckerman ja Mika Haapanen tutkivat ammattikorkeakouluja ja alueellista liikkuvuutta. Signe Jauhiainen ja Sari Pekkala Kerr tiivistävät kansainvälisen muuttoliikkeen kysymyksiä. Kaksi viimeistä artikkelia johdattavat alueiden kehittämisen teemoihin. Kirsi Mukkala kirjoittaa tutkimustiedon käyttämisestä alueiden kehittämisessä. Aki Kangasharju pohtii elinkeinopolitiikkaa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia tämän kirjan kirjoittajia. Olemme saaneet kokoon upean katsauksen aluetaloustieteen tutkimukseen ja aluetalouden kysymyksiin. Kiitokset kirjan mahdollistamisesta kuuluvat myös Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle. Pekka Selliä kiitän kirjan saattamisesta painokuntoon. I am especially grateful to our colleagues from Umeå and Groningen who have made a significant contribution to this book. Tämän kirjan myötä kirjoittajat haluavat kiittää Hannu Tervoa työtoveruudesta, tutkimustyön ohjaami- sesta ja yhteistyöstä tutkimushankkeissa. Hannu ja aluetaloustieteellinen tutkimus yhdistävät tämän kirjan kirjoittajia. Lämmin kiitos myös tämän joukon saattamisesta yhteen.fi
dc.language.isofin
dc.subject.otherTervo, Hannufi
dc.titleAluetalouksia tutkimassa : kehitys, työmarkkinat ja muuttoliike : Hannu Tervon juhlakirjafi
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7816-7
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysotaloustieteetfi
dc.subject.ysoaluetalousfi
dc.subject.ysoaluetiedefi
dc.subject.ysoyrittäjyysfi
dc.subject.ysomaakunnatfi
dc.subject.ysotyömarkkinatfi
dc.subject.ysoelinkeinopolitiikkafi
dc.subject.ysomuuttoliikefi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record