Show simple item record

dc.contributor.advisorItkonen, Matti
dc.contributor.authorEtelämaa, Olli
dc.date.accessioned2019-10-23T06:22:56Z
dc.date.available2019-10-23T06:22:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65994
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena on luoda pohjaa sukupuolitietoisen opettajuuden kehittämiselle opettajankoulutuksessa. Tutkimuksessani lähestyn aihetta kokemuksellisuuden ja erityisesti merkityksen käsitteen avulla. Tavoitteenani on selvittää, millaisten merkitysten välityksellä sukupuoli elää opintojensa loppuvaiheessa olevien luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksissa. Tutkimusaineistonani on kahdeksan luokanopettajaopiskelijan haastattelut. Systemaattista fenomenologista analyysimenetelmää ja fenomenologian eettisiä sitoumuksia soveltamalla päädyn esittämään merkitysten verkoston, jonka avulla sukupuolen kokemuksellista yhteyttä opettajuuteen voidaan opettajankoulutuksessa lähestyä. Tutkimustuloksissani nousevat esille sukupuolen ongelmalliseksi koettu suhde oppilaan yksilölliseen kohtaamiseen, tyttö−poika-jaon elävyys oppilaille muodostuvien toimijuuksien muodostumisessa ja taustaoletuksena opettajien pedagogisissa käytännöissä, sukupuoli opettaja-oppilassuhdetta koetusti lähentävänä tai loitontavana tekijänä sekä äitiopettajuuden konstruktio opettajuuteen yleisesti liittyvänä ilmiönä. Pohdintaosiossa peilaan tutkimustuloksia sukupuolitietoisen opetuksen ydinajatuksiin. Keskeisiksi päätelmiksi erottuvat sukupuolen moninaisuuden näkökulman hedelmällisyys sukupuolikäsitysten tiedostamisessa, yksilöllisen kohtaamisen paradigman kriittisen tarkastelun tarve sekä mahdollisuus hahmottaa sukupuolen rakenteellisia vaikutuksia tarkastelemalla usein vaiettua opettajan sukupuolisuutta.fi
dc.format.extent118
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersukupuolitietoinen opetus
dc.subject.othersukupuolitietoisuus
dc.titleSukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910234574
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record