Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorAla-Lahti, Sonja
dc.date.accessioned2019-10-10T06:11:39Z
dc.date.available2019-10-10T06:11:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65801
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä lapsille muodostuu mindfulnessista ja miten he ajattelevat, että sitä voisi hyödyntää sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 4–6-vuotiaita lapsia, jotka osallistuivat ohjaamaani mindfulness-projektiin. Kaikilla lapsilla oli varhaiskasvatuksen ammattilaisten havaitsemia, normaalia suurempia sosioemotionaalisia tuen tarpeita. Lapsia haastateltiin yhteensä kolme kertaa mindfulness-projektin aikana. Aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysia ja fenomenografista analyysia mukaillen. Tuloksista ilmeni, että lasten käsitykset liittyivät erityisesti hengitykseen, kehoon, mieleen sekä itsemyötätuntoharjoitteluun. Lapset kertoivat monenlaisista ajatuksista ja tuntemuksista mindfulness-harjoitteluun liittyen. Itsemyötätunnon harjoittelu oli aiheuttanut sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia. Sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen liittyvissä käsityksissä korostuivat itsetunnon, minäkuvan sekä itsesäätelyn tukeminen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että lapset olivat saavuttaneet mindfulnessin tavoitteita ja monenlainen tietoisuus oli lisääntynyt. Tulokset tukevat ajatusta siitä, että mindfulness voisi olla yksi konkreettinen keino lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa. Tutkimustulosten mukaan mindfulnessin avulla voitaisiin tukea erityisesti positiivisemman minäkuvan ja itsetunnon kehitystä sekä itsesäätelyä, jotka ovat kaikki monella tapaa ja laajasti sidoksissa sosioemotionaalisiin taitoihin ja kehitykseen.fi
dc.format.extent107
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermindfulness
dc.title”Mun aivot ei tahdo ees rokata kun ne tahtoo olla hiljaa” : lasten käsityksiä mindfulnessista ja sen käytöstä sosioemotionaalisen kehityksen tukemisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910104377
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotunne-elämän kehitys
dc.subject.ysoläsnäolo
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record