Show simple item record

dc.contributor.advisorHanka, Heikki
dc.contributor.authorValo, Mikko
dc.date.accessioned2019-10-07T09:05:17Z
dc.date.available2019-10-07T09:05:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65744
dc.description.abstractTaiteilijoiden yksityiset arkistoaineistot ovat osa (taide)museoiden kokoelma- ja jäämistölahjoitusten vastaanottoon liittyvää ajankohtaista ongelmaa. Mitä säilytetään ja millä perusteella, kun säilytystilat ovat rajalliset? Museoilla ei välttämättä ole kokemusta arkistoaineistojen arvonmäärityksestä ja seulonnasta, jota pidetään asiakirja- ja arkistonhallinnan keskeisenä, mutta samalla intellektuaalisesti erittäin vaativana perustehtävänä. Arkistotieteessä arvonmääritystä on käsitelty lähinnä valtionhallinnon ja organisaatioiden kollektiivisten asiakirja-aineistojen näkökulmasta. Yksityisiä henkilökohtaisia aineistoja koskeva teoreettinen keskustelu on ollut vähäistä, ja näkemyksiä on leimannut riippuvuus kollektiivisten aineistojen tarkasteluun (ja käytännön arvonmääritykseen) suunnatuista malleista ja strategioista. Tarkastelen tutkielmassa yksityisarkistoista ja niiden arvonmäärityksestä käytyä englanninkielistä arkistoteoreettista keskustelua ja sovellan keskustelussa esitettyjä näkemyksiä käytännön arvonmääritystyöhön. Kyseessä on tapaustutkimus, jonka tavoitteena on – yleisen taiteilijoiden yksityisarkistojen arvonmääritysmallin luomisen sijaan – valaista yksittäisen taiteilijan arkistoaineiston arvonmääritys- ja seulontaprosessin avulla aineistoon ja sen arvoon kiinnittyviä merkityksiä. Tutkimusaineistoni on taidemaalari ja -graafikko Antti Ojalan (s.1935) Lapuan taidemuseossa sijaitseva arkistoitavaksi tarkoitettu henkilökohtainen aineisto, joka on fyysiseltä muodoltaan ja sisällöltään perinteiseksi luettavaa (muun muassa paperisia tekstiasiakirjoja sekä valokuvia ja luonnoskirjoja). Tarkastelen Antti Ojalan aineiston arkistollista arvoa koskevia merkityksiä kanadalaisen arkistoteoreetikko Catherine Hobbsin yksityisarkistojen erityislaatuisuutta kuvailevan näkemyksen avulla, jonka mukaan yksityisen aineiston tärkein arvo on sen heijastama kuva arkistonmuodostajan sisäisestä maailmasta. Hobbs kuvaa tätä aineistoon kiinnittyvää arvoa käsitteellä persoonallisuuden ilmentyminen ("expression of character"). Sovellan Hobbsin ehdottamaa arvonmäärityskriteeriä sekä hänen – arvonmääritysmetodiksi tulkitsemaani – aineiston toistuvaa lähiluentaa Ojalan aineiston merkitysten ja arvon tulkintaan. Lisäksi huomioin Hobbsin edustamaa näkökulmaa kohtaan esitetyn kritiikin sekä Kansallisarkiston yksityisarkistojen seulontaohjeessa esitetyt perusteet ja kriteerit. Yksittäistapauksen perusteella näyttää siltä, että Hobbsin esittämän mallin avulla on mahdollista suorittaa taiteilijan yksityisarkiston arvonmääritys ja seulonta, kunhan huomioi siinä piilevät puutteet ja rajoitukset. Mallia määrittävä näkemys ei esimerkiksi tunnista kuvataiteilijan aineiston erityistä kuvallista luonnetta ja sen vaikutusta arvonmääritykseen. Lisäksi malli asettaa arvonmääritystä suorittavan toimijan hyvin vastuulliseen asemaan ja vaatii häneltä oman positionsa ja tulkintansa subjektiivisuuden tunnistamista.fi
dc.format.extent124
dc.language.isofi
dc.subject.otherOjala, Antti
dc.titleTaiteilijan yksityisarkiston arvonmääritys ja seulonta : tapaustutkimus kuvataiteilija Antti Ojalan aineistosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910074326
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysotaiteilijat
dc.subject.ysokuvataiteilijat
dc.subject.ysoasiakirjat
dc.subject.ysotaidemuseot
dc.subject.ysoarkistoaineistot
dc.subject.ysoseulonta
dc.subject.ysoarkistot
dc.subject.ysoyksityisarkistot
dc.subject.ysoarvonmääritys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record