Show simple item record

dc.contributor.advisorKaronen, Petri
dc.contributor.authorPihlajamäki, Annina
dc.date.accessioned2019-10-07T08:34:12Z
dc.date.available2019-10-07T08:34:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65742
dc.description.abstract1960-luku oli Suomessa paitsi hyvinvointivaltion syntyaikaa, myös voimakkaan kaupungistumisen aikakautta. Suomen kaupungistumiskehitystä edistettiin lainsäädännöllä, joka poisti uusilta perustettavilta kaupungeilta aiemmin kaikille kaupungeille kuuluneet erityisrasitukset. Yksi tämän lain myötä vuonna 1960 perustetuista uusista kaupungeista oli Seinäjoki. Seinäjoen maalaiskunta oli vain vuosi aiemmin liitetty osaksi kaupungiksi muuttuvaa kauppalaa, joten paikkakunnalla tapahtui useita hallinnollisia uudistuksia lyhyen ajan sisällä. Tässä työssä tutkin Seinäjoen kaupungin poliittisia kulttuureja aikavälillä 1960–1975. Poliittisen kulttuurin käsitteellä voidaan jäsentää hallinnon ja politiikan suhdetta, pysyvyyttä ja muutosta hallinnollisten uudistusten luomassa ”nollapisteessä”. Tutkimustehtävänäni selvitän, miten valtakunnalliset uudistukset näkyvät paikallisella tasolla ja nivoutuvat osaksi paikallista poliittista kulttuuria? Mikä on keskeistä uuden Seinäjoen kaupungin kunnallispolitiikassa ja millaiset poliittiset voimasuhteet siellä vallitsivat? Mitä ovat Seinäjoen kaupungin poliittisten kulttuurien yleis- ja erityispiirteet? Tarkastelussani hyödynnän erilaisia tapausesimerkkejä ja vertailua. Seinäjoen kohdalla kiinnostavaa on uuden kaupungin kehittäminen. Kaupunkikuvaa rakennettiin niin henkisesti kuin konkreettisestikin. Kuntaliitoksen aikaisista ristiriidoista pyrittiin pääsemään nopeasti yli ja uudelleen suuremmat poliittiset kiistat syttyivät vasta monen vuoden jälkeen. Seinäjoki oli kasvamassa suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskukseksi, mutta sen asemaan vaikutti kilpailu vanhan maakuntakeskuksen Vaasan kanssa, jonka asema oli edelleen vahva. Näiden kahden maakunnan keskuksen kamppailu heijastui valtakunnanpolitiikan tasolle asti esimerkiksi korkeakoulukysymyksessä ja maakuntakirjastoja perustettaessa. Olen myös tarkastellut aikakaudelle tyypillisiä kehityskulkuja ja niiden näkymistä Seinäjoen kunnallispolitiikassa. Tällaisia ilmiöitä olivat 1960- ja 1970-luvun hallintokeskustelussa kunnallishallinnon virkavaltaistuminen, poliittiset virkavalinnat, suunnittelu-usko ja radikaali rationalismi sekä tutkimusjakson loppupuolella myös päätöksenteon avoimuus. Tutkimuksessani havaitsin, että kaikki nämä ilmiöt näkyivät myös Seinäjoella, mutta omassa muodossaan. Tutkimukseni osoittaa, että vanhat hallinnolliset ja poliittiset traditiot eivät heti kadonneet uudessa kaupungissa, mutta toisaalta kaupungin kehittämiseksi monet poliittiset toimijat olivat valmiita omaksumaan myös uusia käytänteitä ja toimintatapoja. Seinäjoki ei ollut valtakunnanpolitiikasta irrallinen saareke, vaan monet valtakunnalliset ilmiöt ja uudistukset vaikuttivat Seinäjoen kehitykseen ja kehittämiseen tutkimusaikana. Silti myös paikallisilla toimijoilla oli mahdollisuus tehdä valintoja siitä, miten kaupunkia kehitetäänfi
dc.format.extent115
dc.language.isofi
dc.subject.otherSeinäjoki
dc.subject.other1960-luku
dc.subject.other1970-luku
dc.titleSeinäjoen kaupungin poliittiset kulttuurit 1960–1975
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910074324
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.ysokaupungistuminen
dc.subject.ysokaupungit
dc.subject.ysokauppalat
dc.subject.ysopoliittinen kulttuuri
dc.subject.ysomaalaiskunnat
dc.subject.ysokunnallishallinto
dc.subject.ysokunnallispolitiikka
dc.subject.ysokuntaliitokset
dc.subject.ysokaupunginvaltuustot
dc.subject.ysovaltuutetut
dc.subject.ysokansanedustajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record