Show simple item record

dc.contributor.advisorPalonen, Teija
dc.contributor.authorMäki, Sanni
dc.date.accessioned2019-10-03T05:33:25Z
dc.date.available2019-10-03T05:33:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65736
dc.description.abstractÄlykotien tarjoamat mahdollisuudet ovat lisääntyneet entisestään 2010-luvulla. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ikääntyviä henkilöitä teknologian käyttäjinä sekä älykotien tarjoamia ratkaisuja ikääntyvien henkilöiden asumiseen. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa tutustutaan ensin siihen millaisia teknologian käyttäjiä ikääntyvät henkilöt ovat ja miten he voivat hyötyä eri teknologiosta. Tämän jälkeen tutkielmassa tarkastellaan sitä millaisia älykodit ovat ja millaisia hyötyjä niistä on yleisesti sen asukkaalle sekä vielä yksityiskohtaisemmin, mistä älykotien elementeistä juuri ikääntyvät henkilöt voivat hyötyä. Tutkielmassa otetaan huomioon myös se millaisia riskejä älykoteihin voi liittyä ja tarkastellaan hieman myös älykotien tulevaisuutta. Tutkielman tuloksista selviää, että älykodit tuovat enemmän hyötyjä kuin haittoja ikääntyvän henkilön asumiseen. Hyötyjä ovat esimerkiksi ikääntyvän henkilön valvonta, laitteiden hallinta sekä asukkaan aktiivisuuden muutosten seuranta. Älykodissa asumiseen liittyy kuitenkin myös riskejä. Nämä riskit liittyvät suurimmaksi osaksi asukkaan tietoturvaan sekä tiedon oikein varastoimiseen ja salaamiseen. Älykotien tietoturvasta tuleekin pitää hyvin huolta, jotta vältytään tietojen joutumiselta vääriin käsiin. Riskeistä huolimatta älykodit tuovat ikääntyvän henkilön elämään monia hyötyjä ja nämä hyödyt voivat mahdollistaa ikääntyvän henkilön itsenäisen ja turvallisen elämän omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.fi
dc.description.abstractThe benefits provided by smart homes have increased in the 2010 ́s. This study focuses on how elderly people use different technologies and what kind of opportunities smart homes can provide for elderly. In this literature review we first discuss about what kind of technology users elderly are and how they can benefit from the technology. After that we define what is a smart home and what are the most common smart home technologies for everyone and specifically for the elderly. Also, we discuss about the risks and threats caused by smart homes and examine how the future of smart homes will look. The results of this study show that smart homes provide more benefits than risks for the elderly. Benefits are for example monitoring, appliance control and tracking residents ́ activity changes. When living in a smart home there is also some risks. These risks are most commonly related to residents ́ security and how to store and encrypt their personal data properly. Another important topic that needs to be taken care of is the security issues of smart homes. The security issues need to be considered so that residents personal data does not end up in wrong hands. Despite the risks smart home brings many benefits for elderly and these benefits could allow independent and safe living for the elder people in their own homes.en
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.subject.otherälykoti
dc.subject.otherikääntyvä henkilö
dc.subject.otherikääntyvien henkilöiden älykodit
dc.subject.otherikääntyvien älyteknologiat
dc.titleÄlykotien hyödyt ikääntyvien henkilöiden asumisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910034314
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoälytekniikka
dc.subject.ysoälytalot
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoasuminen
dc.subject.ysoasukkaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record