Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorHaapaniemi, Karri
dc.date.accessioned2019-09-27T09:49:06Z
dc.date.available2019-09-27T09:49:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65668
dc.description.abstractPalveluiden osuus markkinoilla kasvaa jatkuvasti. Palvelumuotoilu toimii työkaluna nykyaikaisten palveluiden suunnittelussa, sillä se vastaa suunnittelun uusiin haasteisiin, kuten teknologian vaikutukseen ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen palveluissa. Vaikka populaatiokohtaisten erojen vaikutus palveluille asetettaviin vaatimuksiin on noussut esiin tutkimuksessa, ei niitä kuitenkaan tarkastella palvelumuotoilun menetelmissä. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä tekijöitä teknologian huomioivat palvelumuotoilumenetelmät ottavat huomioon palvelun vaatimusmäärittelyssä, ja miten populaation ominaispiirteiden huomioiminen muuttaisi suunnittelussa esiin tulevia vaatimuksia ja odotuksia, joita palvelulle asetetaan. Tutkimus suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, jossa ensin selvitetään, mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan ja millaisia menetelmiä palvelumuotoilussa hyödynnetään. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten kulttuuritausta vaikuttaa asiakaskokemukseen ja palveluille asetettaviin vaatimuksiin, ja miten suunnittelussa huomioitavat tekijät muuttuvat, kun vaatimusmäärittelyssä huomioidaan asiakkaan kulttuuritausta. Tutkielmassa vertaillaan kahden design science-tutkimusmetodologian mukaisesti suunnitellun palvelumuotoilumenetelmän ja population targeted requirements acquisition -teorian huomioimia tekijöitä tulosten saamiseksi. Tulosten perusteella kulttuuritaustan huomioiminen tuottaa syvällisempää ymmärrystä palvelulle asetettavista vaatimuksista ja odotuksista tietyllä kulttuurialueella ja tuo siten selkeän lisän nykyisiin palvelumuotoilun menetelmiin.fi
dc.description.abstractThe market share of services increases continuously and service design answers to new challenges in design of services such as the effect and efficiency of technology. Even though the effect of populational differences to requirements and expectations set on services has emerged in studies, those are not addressed in service design methods. The aim of this thesis is to investigate, which factors are acknowledged by technology-based service design methods and how taking populations characteristics into account in those methods would chance the emerging requirements and expectations during the design. This study is conducted as a literature review, in which the following will be investigated: what does the term service design mean, what type of methods are used in service design, how cultural background affects customer experience and expectations set on a service, and how the factors acknowledged in the design process vary, when cultural background is taken into account during requirements acquisition. In this thesis two methods, that were created following design science research methodology, will be compared against population targeted requirements acquisition theory, that acknowledges the role of cultural background during requirements acquisition, based on the factors considered during the design process in order to achieve the goal of this study. Based on the results taking cultural background into account during design produces a deeper understanding of the expectations and requirements set on a service in a specific cultural area and would therefore bring a clear addition to the current service design methods.en
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherpalvelumuotoilumenetelmä
dc.subject.otherMINDS
dc.subject.otherSD4VN
dc.subject.otherPTRA
dc.titlePopulaation ominaispiirteiden huomioiminen digitaalisia elementtejä sisältävien palveluiden palvelumuotoilumenetelmissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909274278
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopalvelumuotoilu
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoasiakaskokemus
dc.subject.ysovaatimusmäärittelyt
dc.subject.ysopopulaatiot
dc.subject.ysosähköiset palvelut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record