Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltoniemi, Mirva
dc.contributor.authorHiekkanen, Päivi
dc.date.accessioned2019-08-20T06:13:21Z
dc.date.available2019-08-20T06:13:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65256
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tavoitteena oli tunnistaa kysyntäjouston legitimoinnissa käytettyjä diskursiivisia legitimointistrategioita Suomessa julkaistuissa materiaaleissa ja mediateksteissä ajanjaksolla 2015-2018. Tämä tutkielma on toteutettu diskurssianalyysinä, jonka tarkoituksena on tunnistaa, kuinka kysyntäjoustosta puhutaan ja minkälaisia argumentointia legitimointistrategioin käytetään. Diskursiivinen prosessi luovat mahdollista pohjaa legitimiteetin rakentumiselle. Aineisto kerättiin julkisesti saatavilla olevasta materiaalista ja sitä tutkittiin diskurssianalyysin keinoin. Energia-alan murros siirryttäessä enenevässä määrin keskitetystä energiantuotannosta hajautettuun useimmiten uusiutuvaan tai muuten päästöttömään tuotantoon on instituutionaalinen muutos, joka vaikuttaa myös kysyntäjouston nousuun kustannustehokkaana ratkaisuna verkon tasapainottamiseen. Muutosten legitimointi vaatii tekijöiden aktiivista osallistumista käytyyn keskusteluun ja argumentointiin tämän legitimoimiseksi. Teoreettinen viitekehys koostuu instituutionaalisesta muutoksesta, legitimiteetin käsitteistä ja rakentumisesta sekä diskurssistrategioista legitimoinnissa. Tutkielman tuloksista esiin nousseita nousseita legitimointistrategioita olivat autorisointi, rationalisointi, moralisointi, normalisointi ja narratiivisuus. Tutkielmassa tunnistettavia toistuvia diskursiivisia teemoja olivat: päästöjen vähentäminen, mahdollistava teknologia, kansallinen etu ja edelläkävijän asema. Tutkielman löydökset viittaavat siihen, että kysyntäjoustoa legitimoidaan aktiivisesti ja käytetyimpiä keinoja legitimoinnissa olivat autorisointi, moralisointi ja rationalisointi. Tutkielmassa tunnistettiin myös implisiittisen kysyntäjouston delegitimaatiota rakentava diskurssi. Kuluttajien sitoutumisen puute taas puolestaan esiintyi delegitimaatiodiskurssina eksplisiittisen kysyntäjouston puolella.fi
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to recognize discursive legitimation strategies used in legitimation of electricity demand response in diverse texts published in Finland during 2015 to 2018. This thesis was realized as discourse analysis, which allows to identify how demand response is being discussed and justified by using discursive legitimation strategies. The discursive process creates the basis for building legitimacy. This study used publicly available secondary data which was analysed by means of discourse analysis. Energy transition is an institutional change which has impact on the rise of demand response as cost-effective solution for balancing the electricity grid. Legitimation of these changes requires actors’ active participation in discussion and debating. Theoretical framework consists of discussion of institutional change, concepts and construct of legitimacy, and discursive legitimation strategies used in legitimation. The findings of this study show that authorization, rationalization, moralization, normalization and narrativization were used in legitimation of demand response. Discursive themes recognized in this study were: reducing emissions, enabling technology, national interests and forerunner position. The findings of this study refer that demand response is being actively legitimated by actors and the most used means of legitimation were authorization, moralization and rationalization. The findings show that de-legitimation discourse of implicit demand response was visible in the data. Lack of consumer engagement was recognized as de-legitimation discourse around explicit demand response.en
dc.format.extent58
dc.language.isoen
dc.subject.otherlegitimation
dc.subject.otherdemand response
dc.subject.otherdiscourse analysis
dc.subject.otherlegitimointi
dc.subject.otherkysyntäjousto
dc.titleDiscourse analysis of discursive legitimation of demand response in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908203859
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoenergia-ala
dc.subject.ysokysyntä
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoenergy sector
dc.subject.ysodemand
dc.subject.ysodiscourse analysis
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record