Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorErkinheimo, Heidi
dc.date.accessioned2019-08-20T06:02:25Z
dc.date.available2019-08-20T06:02:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65255
dc.description.abstractSuoritusstrategiat vaikuttavat siihen, miten oppilas käyttäytyy tehtävätilanteessa ja ne voivat joko edistää oppilaan oppimista tai heikentää sitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroaako ADHD-oireisten oppilaiden käyttämät suoritusstrategiat ADHD-oireettomien oppilaiden suoritusstrategioista. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä suoritusstrategiaan. Suoritusstrategioita tarkasteltiin erikseen oppimisorientaationa ja välttämisorientaationa. Aineisto koostui ProKoulu ja Työrauha kaikille -hankkeessa kerätyistä aineistoista. Vastaajia oli yhteensä 2639. ADHD-oireisuuden yhteyttä suoritusstrategioihin tutkittiin MANOVAn avulla. Kaksisuuntaisella MANOVAlla tutkittiin ADHD-oireisuuden ja sukupuolen yhteyttä suoritusstrategioihin sekä ADHDoireisuuden ja luokka-asteen yhteytä suoritusstrategioihin. ADHD-oireiset oppilaat olivat huomattavasti oireettomia enemmän välttämisorientoituneita ja vähemmän oppimisorientoituneita. Tulos oli sama riippumatta oppilaan sukupuolesta tai luokka-asteesta. Sekä ADHD-oireisten että oireettomien ryhmissä pojat olivat hieman tyttöjä enemmän oppimisorientoituneita ja yläkoululaiset olivat alakoululaisia enemmän välttämisorientoituneita sekä hieman vähemmän oppimisorientoituneita. Tulosten perusteella ADHD-oireiset oppilaat pyrkivät siis välttelemään tehtäviä, minkä voidaan nähdä olevan yhteydessä myös epäonnistumisten välttelyyn. ADHD-oireisten oppilaiden kohdalla tuki olisikin tärkeä kohdistaa myös käsityksiin itsestään oppijana, jotta oppilaan epäonnistumisodotuksia ja siten tehtävien välttelyä voitaisiin vähentää.fi
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.othersuoritusstrategiat
dc.titleADHD-oireita raportoivien oppilaiden käyttämät suoritusstrategiat verrattuna ADHD-oireita raportoimattomien suoritusstrategioihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908203858
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record