Show simple item record

dc.contributor.authorMuje, Kari
dc.contributor.authorVeistämö, Tommi
dc.contributor.authorRautiainen, Tommi
dc.contributor.authorSyrjänen, Jukka
dc.date.accessioned2019-07-16T05:09:36Z
dc.date.available2019-07-16T05:09:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMuje, K., Veistämö, T., Rautiainen, T., & Syrjänen, J. (2019). Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt : vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä. <i>Alue ja ympäristö</i>, <i>48</i>(1), 46-67. <a href="https://doi.org/10.30663/ay.70142" target="_blank">https://doi.org/10.30663/ay.70142</a>
dc.identifier.otherCONVID_32111281
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65067
dc.description.abstractVapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua ja sitä harjoitetaan kaikilla järvialueilla. Kalastuksen kohteena on yleensä useita kalalajeja ja käytössä on useita eri kalastustapoja, hyvin yleisesti myös verkkoja. Vapaa-ajankalastus muodostaa uhan useiden lajien kestävyydelle ja erityisesti se estää uhanalaisen järvilohen ja vaarantuneen järvitaimenen kantojen palautumisen. Nämä lajit taantuivat vesivoiman rakentamisen seurauksena. Suomen sisävesien hallinto on yhdistelmä keskusjohtoista ja alueellista hallintoa, jossa eri kalastajaryhmien osallistuminen on muodollisesti järjestetty. Käytännön päätöksenteko on keskittynyt paikallisille maanomistajille. Tähän mennessä kalastajien säätelypreferenssejä ei ole juuri selvitetty. Tässä kyselytutkimuksessa pyrimme saamaan kokonaiskuvan kalastajien näkemyksistä näihin arvostettuihin lajeihin vaikuttavasta kalastuksen säätelystä kahdeksalta kohdealueelta ja kolmelta kalastajaryhmältä, jotka oman kalastuksen tai päätöksentekoon osallistumisen kautta voivat vaikuttaa kalakantoihin eniten. Tärkeimmät tilastolliset menetelmät olivat varianssianalyysi (ANOVA) ja erotteluanalyysi. Tulokset osoittavat, että kaikilla alueilla ja kaikissa vastaajaryhmissä kalastajat hyväksyvät nykyistä huomattavasti tiukempia alue-, väline- ja saalisrajoituksia. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kalataloushallinto on edistänyt vaarantuneiden lajien kestävyyttä puutteellisesti. Tulokset osoittavat myös, että kalastajat vaikuttavat ymmärtävän hyvin vaarantuneiden lajien tilan ja niihin kohdistuvat uhat lisääntyneen tiedonsaannin seurauksena. Toinen vähemmän saalisorientoituneen kalastuksen todennäköinen syy lienee kalastuskulttuurin yleisessä muutoksessa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherAlue- ja ympäristötutkimuksen seura ry
dc.relation.ispartofseriesAlue ja ympäristö
dc.rightsCC BY 4.0
dc.subject.otherkalastusalue
dc.subject.otherkalastuksen hallinta
dc.subject.othervapaa-ajan kalastus
dc.subject.otherlohikalat
dc.subject.otherkestävyys
dc.titleKestävyyttä tukevat hallintokäytännöt : vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi-fe2019071823134
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.oppiaineTilastotiedefi
dc.contributor.oppiaineStatisticsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange46-67
dc.relation.issn1235-4554
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume48
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2019 Kari Muje, Tommi Veistämö, Tommi Rautiainen, Jukka Syrjänen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokalastuksenhoito
dc.subject.ysolohikalat
dc.subject.ysoekologinen kestävyys
dc.subject.ysokalakantojen hoito
dc.subject.ysokalastusalueet
dc.subject.ysovirkistyskalastus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24854
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4245
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21004
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22184
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p346
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5578
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.relation.doi10.30663/ay.70142
jyx.fundinginformationHanke toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön kalastuksen edistämishankerahoituksella sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiön tuella.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0