Show simple item record

dc.contributor.authorPuikkonen, Marjo
dc.date.accessioned2019-07-08T10:13:02Z
dc.date.available2019-07-08T10:13:02Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65009
dc.description.abstractThis thesis focuses on exploring the value co-creation in the future electricity demand-side response (DSR) service for households. DSR service is implemented as a cloud service, where high-power home appliances are switched off, if there are consumption overload in the power grid and the flexibility is needed. The service is necessary, especially when the use of electric cars increases. As electricity consumption is expected to increase, it creates challenges for electricity network capacity. Increased production in the near future, as well as moving towards more carbon-neutral production mode, will increase the challenges for the adequacy of electricity. With this service, it is possible to equalize the consumption of electricity with periods of household consumption. However, it is challenging to get households into this DSR service. This opened the possibility of exploring further how users can be engaged to the service. The problem was solved through the operator's commitment, exploring the factors that affected the use of the service. The study was carried out as a qualitative case study, which dealt with the future electricity market and its DSR service. The data was collected through interviews (= 24), utilizing a special Laddering technique. From the responses the graphical thematic maps were created describing the most important things the respondents experienced. The data included the attributes, consequences and values with relationships between them. Respondents felt that the most important features related to the user’s opportunity to participate in the service, the availability of the service and the production of a common good through the service. The most important value factors were own and others well-being, the economy and the well-being of the environment. As a base theory for this study, actor engagement, value co-creation and value co-destruction were found most suitable. Based on this framework built on the theory, a solution was developed for the research problem. Also, the possibility to value co-destruction in this context was presented. Describing the service ecosystem helped to understand the field of action, thus creating a com- prehensive description of the phenomenon.en
dc.description.abstractTämä tutkielma keskittyy tutkimaan arvon yhteisluontia tulevaisuuden kotitalouksille suunnatussa sähkön kysyntäjoustopalvelussa. Sähkön kysyntäjoustopalvelu toteutetaan pilvipalveluna, jossa kodin suuritehoisimmat laitteet kytketään tarvittaessa poispäältä saaden näin sähköverkkoon lisää joustoa. Palvelun katsotaan olevan tarpeellinen etenkin silloin kun sähköautoilu lisääntyy, sillä kulutuksen kasvaessa, luo se myös sähköverkon kapasiteetille omat haasteensa. Joustamattoman tuotannon lisääntyminen lähitulevaisuudessa sekä siirtyminen kohti hiilineutraalimpaa tuotantotapaa, lisää haasteita sähköenergian riittävyydelle. Tämän palvelun avulla pystytään tasaamaan sähkönkulutusta aikajaksoilta, jolloin kulutuspiikkejä tapahtuu, kotitalouksien avulla. Haasteelliseksi kuitenkin koetaan kotitalouksien saaminen sähkön kysyntäjoustopalvelun piiriin. Tämä avasi mahdollisuuden tutkia tarkemmin, kuinka käyttäjät saadaan sitoutettua palveluun. Ongelmaa ryhdyttiin selvittämään toimijan sitoumuksen kautta, selvittäen tekijöitä, jotka vaikuttivat eniten palvelun käyttöön. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tapauksena käsiteltiin tulevaisuuden sähkömarkkinoita ja sen luomaa kysyntäjoustopalvelua. Aineistoa kerättiin haastatteluiden (=24) kautta, hyödyntäen erityistä Laddering-tekniikkaa. Aineistoista muodostettiin teemakarttoja, joilla kuvattiin vastaajien tärkeimmäksi kokemia asioita, niiden ominaisuuksia, myötävaikutuksia ja arvotekijöitä sekä näiden välisiä suhteita. Tärkeimmiksi asioik- si uuden palvelun käyttöön liittyen vastaajat kokivat käyttäjän mahdollisuuden osallistua palveluun, palvelun saatavuus sekä yhteisen hyvän tuottaminen pal- velun avulla. Tärkeimmiksi arvotekijöiksi nousivat hyvinvointi, talous sekä ympäristön hyvinvointi. Tutkimuksen taustalla käytettiin apuna teoriaa toimijoiden sitouttamisesta, arvon yhteisluonnista sekä arvon tuhoutumisesta. Näiden teorioiden pohjalta rakennetun viitekehyksen perusteella laadittiin ratkaisu tutkimusongelmaan. Samalla pohdittiin mahdollisuutta arvon tuhoutumiselle kyseisessä kontekstissa. Palveluekosysteemin kuvaaminen auttoi ymmärtämään vallitsevaa toimintakenttää luoden näin kokonaisvaltaisen kuvauksen kyseisestä ilmiöstä.fi
dc.format.extent117
dc.language.isoeng
dc.subject.otherdemand-side response (DSR)
dc.subject.othervalue co-creation
dc.subject.othervalue co- destruction
dc.subject.otheractor engagement
dc.subject.otherservice ecosystem
dc.subject.otherservice dominant logic (S-D logic)
dc.subject.otherservice logic
dc.subject.otherenergy markets
dc.subject.otherflexibility in consumption
dc.titleActor engagement as a base for value co-creation in service ecosystem : case study of future electricity demand-side response service for householdsfi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907083595
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record