Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorAndreou, Spiros
dc.date.accessioned2019-07-02T07:33:05Z
dc.date.available2019-07-02T07:33:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64947
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella teknostressin ja minäpystyvyyden suhdetta uusissa tietotyöntekijöissä, sekä kuinka tämä suhde näyttäytyy uuden työpestin aloitusvaiheessa. Teknologian nopea leviäminen on aiheuttanut haittoja, joista yksi on teknostressi. Teknologian yhä suurempi implementoiminen moderneihin työpaikkoihin on tehnyt teknologiasta yhä tärkeämmän työkalun työntekijöille. Teknologian lisääminen työpaikoissa altistaa etenkin uudet tietotyöntekijät stressille ja paineelle oppia ja käyttää näitä teknologioita tehokkaasti. Uudet tietotyöntekijät saattavat joutua opettelemaan uusien teknologioiden käyttöä hyvinkin nopealla aikataululla. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että minäpystyvyys pystyy mahdollisesti ennustamaan yksilön kykyä käsitellä stressiä. Tästä syystä teknostressin ja minäpystyvyyden suhdetta uusissa tietotyöntekijöissä on mielenkiintoista tutkia. Tämä tutkimus tuo uutta ja arvokasta tietoa uuden tietotyöntekijän perehdyt-tämisestä teknologioihin. Tutkimus toteutettiin koostamalla kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta toteutettiin empiirinen kvalitatiivinen tutkimus puolistrukturoituja teemahaastatteluja käyttäen. Haastattelut toteutettiin työntekijöille, jotka työskentelevät Suomesta lähtöisin olevassa kansainvälisessä teknologiaorganisaatiossa, jolla on asiakkaita yli 40:ssä maassa. Organisaatio työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin toimialalla. Tutkimusten tulosten mukaan minäpystyvyydellä ei ole itsestään selvä suhde teknostressin vähentämiseen uusissa tietotyöntekijöissä, mutta yleisesti ottaen korkeampi minäpystyvyys pystyy tehokkaasti vähentämään teknostressiä uusissa työntekijöissä. Tutkimus esittää uutta mallia uusien tietotyöntekijöiden perehdyttämiseen teknologioihin.fi
dc.description.abstractThe aim of this Master’s Thesis is to examine the relationship between technostress and perceived self-efficacy in new knowledge workers and how it is manifested in the beginning of the employment. Technostress is the darker outcome of the widespread of technology. Since the rapid advancement of technology and its implementation in today’s workplaces, technology has be-come a vital tool in everyday work. This increase of technology exposes new knowledge workers under a lot of stress and pressure to learn and use technologies effectively. New knowledge workers may have to learn technologies rapidly upon employment. Perceived self-efficacy has shown promising signs in estimating one’s ability cope with stress in prior research. Therefore, perceived self-efficacy provides a lucrative base to research further. This research will provide new and valuable information for new knowledge worker introduction to technology. The research was conducted by first forming a literature review. After this, an empirical qualitative research was conducted using semi-structured interviews. The interviews were conducted with employees working in an international technology organization based in Finland, working in the health and wellness industry with customers in more than 40 countries. According to study, perceived self-efficacy does not have a self-explanatory relationship with technostress in new knowledge workers, but generally higher levels of perceived self-efficacy can effectively mitigate technostress in new knowledge workers. The research proposes a new model for new knowledge worker introduction to technology.en
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othertechnostress
dc.subject.otherperceived self-efficacy
dc.subject.othernew knowledge worker
dc.subject.otherintroduction
dc.titleMitigating technostress in new knowledge workers through perceived self-efficacy
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907023533
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysofamiliarisation
dc.subject.ysostress (biological phenomena)
dc.subject.ysoemployees
dc.subject.ysotechnology (information)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record