Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorLepistö, Antti
dc.date.accessioned2019-06-25T09:44:16Z
dc.date.available2019-06-25T09:44:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64834
dc.description.abstractTietojärjestelmät sisältävät toiminnallisuuksia, jotka edesauttavat yksilöä suoriutumaan tehtävästä, kuten työtehtävästä. Järjestelmän toiminnallisuudet eivät aina vastaa yksilötasoisia tai yrityksen tarpeita ja täten edellyttävät muutoksen tekemistä. Tietojärjestelmään kohdistuva muutostarve tulee yrityksen sisällä joko yksilöltä tai liiketoiminnolta. Muutostarpeeseen voi olla useita eri syitä. Järjestelmään tehdyt muutokset kohdistuvat yleisesti toiminnallisuuksiin, joilla on vaikutuksia yksilötasoiseen tehtävästä suoriutumiseen. Tutkimuksessa tutkittiin muutosten vaikutuksia koetun hyödyllisyyden ja koetun helppokäyttöisyyden näkökulmasta, onko muutoksella vaikutusta käyttöasenteeseen tai itse käyttöön, suoriutuuko yksilö paremmin tehtävästä tehdyn muutoksen jälkeen. Tutkimuksen kohteena oli monikansallinen yritys, jolla on toimintaa globaalisti ympäri maailman. Tutkimuksessa tutkittiin tehtyjen muutosten hyödyllisyyttä sekä helppokäyttöisyyttä ja tehtävän sekä teknologian yhteensopivuutta tehtyjen muutosten jälkeen. Tutkimus listaa tehdyt muutokset sekä muutosten vaikutukset; mitä saavutettiin, niiden vaikutukset helppokäyttöisyyteen, hyödyllisyyteen sekä työtehtävistä suoriutumiseen. Käytetyt aineistonkeruumenetelmät olivat kyselytutkimus sekä puo-listrukturoidut haastattelut. Kyselyn vastaajat sekä haastateltavat olivat orga-nisaation taloustoiminnossa työskenteleviä toimihenkilöitä. Ensin suoritettiin sähköpostikysely, jonka vastaukset analysoitiin ja niiden perusteella valittiin haastateltavat. Tämän jälkeen kyselyn tuloksia tarkennettiin haastatteluilla. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina, tutkimuksessa ei tutkittu ryhmän vaikutusta. Tutkimusaineisto analysoitiin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Yleiskustannusten seuraaminen organisatorisella yhtenäisellä tasolla oli erittäin haastavaa ennen tehtyjä muutoksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että muutosten jälkeen järjestelmästä tuli organisaatiotasoinen yleiskustannusten seuranta järjestelmä. Järjestelmään tehdyt muutokset mahdollistavat myös HFM-raportoinnin tuen. Tutkimus osoittaa, että tehdyt muutokset olivat helppokäyttöisiä, hyödyllisiä sekä teknologia-tehtävä yhteensopivia.fi
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherTAM
dc.subject.otherTTF
dc.subject.otheryleiskustannusten seurantajärjestelmä
dc.subject.otheryleiskustannukset
dc.subject.otherkapasiteettikustannukset
dc.titleTietojärjestelmään tehtyjen muutosten mittaaminen teoria avusteisesti : tapaustutkimus yleiskustannusten seurantajärjestelmään tehdyistä muutoksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906253420
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojärjestelmät
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysoseuranta
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysotoiminnanohjaus (organisaatiot)
dc.subject.ysohyödyllisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record