Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorPirhonen, Maritta
dc.contributor.authorKuhmonen, Sini-Maria
dc.date.accessioned2019-06-25T09:39:23Z
dc.date.available2019-06-25T09:39:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64833
dc.description.abstractViestinnän epäonnistumista pidetään yhtenä keskeisenä syynä siihen, miksi valtaosa ohjelmistoprojekteista epäonnistuu. Tässä tutkielmassa tarkastellaan viestintää ohjelmistoprojektissa viestintävälineiden ja niiden käytön näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä viestintävälineitä pidetään yleisesti tärkeinä ja mitä pidetään parhaina ohjelmistonprojektin eri tehtävätyypeissä. Lisäksi tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, mitkä viestintävälineen ominaisuudet tukevat viestintää kussakin tehtävätyypissä. Tutkimuksen teoreettisena pohjana ovat median ilmaisuvoimaisuuden teoria, median synkronisuuden teoria sekä McGrathin tehtäväluokitus. Näiden lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty projektikirjallisuutta sekä aiempaa tutkimusta koskien viestintävälineiden käyttöä ohjelmistoprojekteissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja aineisto kerättiin suuren julkisen sektorin organisaation ohjelmistoprojekteissa työskentelevän henkilöstön keskuudesta. Tutkimuksessa ilmenee, että eri tehtävätyyppien välillä on eroja siinä, mitä viestintävälineitä pidetään parhaina. Tehtävätyyppien välillä havaittiin eroja myös siinä, minkä viestintävälineen ominaisuuksien koetaan tukevan parhaiten viestintää. Lisäksi huomattiin, että vaikka jotain viestintävälinettä pidetään tärkeänä projektissa viestimisessä, ei viestintäväline välttämättä ole tehtävään paras.fi
dc.description.abstractFailure of communication is considered one of the most fundamental reasons for unsuccessful software development projects. This study looks at communication in software projects from the view of communication tools and their use. The purpose of this study is to research what communication tools are considered generally important and which of them are considered the best in different tasks of a software project. This study shows that there are differences between which communication tools were considered best for different task types as well as which attributes of a communication tool best support communication between different tasks. Finally it was observed that even though a certain communication tool was seen as important for a task it did not necessarily mean it was the best. The empirical study was conducted as a survey that was sent to the software project professionals of a large organization in the public sector. Theoretical basis is based upon various pieces of project literature and previous research papers on communication tools. This study also utilizes the media richness theory, the media synchronicity theory and McGrath's task classifications.en
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherviestintäväline
dc.subject.otherviestintävälineet ominaisuudet
dc.subject.othertehtävä
dc.titleViestintä ohjelmistoprojektissa : viestintävälineiden käyttö eri tehtävätyypeissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906253419
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoviestimet
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoohjelmistokehitys


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot