Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorRouhesmaa, Elisa
dc.contributor.authorKörkkö, Laura
dc.date.accessioned2019-06-24T11:43:08Z
dc.date.available2019-06-24T11:43:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64796
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisista tekijöistä sidosryhmätyytyväisyys muodostuu julkisen organisaation sisä- ja ulkopuolella. Tutkimuksen aineistona käytettiin mainekyselyä, joka toteutettiin sähköisesti kahdeksassa STM:n ja sen hallinnonalan organisaatiossa vuonna 2018. Tämän tutkimuksen analyysi kohdistui kyselyn kohtaan, jossa kysyttiin, mihin vastaaja odottaa muutosta organisaatiossa. Aineistosta tulkittiin vastaajan tyytyväisyyden aste sekä, mihin tyytyväisyys tai tyytymättömyys perustuu. Tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, ja keskeisimpinä teoreettisina käsitteinä esiteltiin sidosryhmätyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, työtyytyväisyys, odotukset, odotusten kumoamisen malli sekä odotustenhallinta. Työntekijöiden ja ulkoisten sidosryhmien tyytyväisyystekijöissä oli yhtäläisyyksiä siinä, että joustavuus, riittävät ja oikein kohdistetut resurssit sekä asiakaskeskeisyys selittävät molempien sidosryhmien tyytyväisyyttä. Tulokset toivat asiakaskeskeisyyden uutena esiin myös työntekijöiden tyytyväisyyttä selittävänä tekijänä. Lisäksi tulokset toivat uutena esiin organisaation tulevaisuuteen orientoitumisen ja pitkän tähtäimen suunnitelmien merkityksen ulkoisten sidosryhmien tyytyväisyyden lisäämisen kannalta. Eroavaisuuksia ulkoisten sidosryhmien ja työntekijöiden välillä löytyi etenkin luottamukseen ja viestintään liittyvissä tekijöissä. Luottamus osoittautui keskeiseksi tyytyväisyyttä määritteleväksi tekijäksi ulkoisten sidosryhmien tapauksessa, mutta työntekijöiden kohdalla yhteys oli vaatimattomampi. Lisäksi viestinnän merkitys tyytyväisyyttä selittävänä tekijänä näyttäytyi ulkoisten sidosryhmien tapauksessa merkittävänä etenkin tyytyväisyyden lisäämisen ja sidosryhmäsuhteen syventämisen kannalta. Työntekijöiden tapauksessa viestintään liittyvien tekijöiden ilmeneminen jäi maltillisemmaksi kuin mitä aiempien työtyytyväisyystutkimusten perusteella olisi voinut olettaa. Koska tässä tutkimuksessa pyrittiin tekemään laajoja ja yleistettäviä tulkintoja suomalaisten julkisten organisaatioiden ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien tyytyväisyydestä, voitaisiin aihetta tutkia jatkossa tarkemmin siten, että jokaista organisaatioiden sidosryhmää tarkastellaan erikseen. Hedelmälliseksi voisi osoittautua myös erilaisissa tutkimuksissa esiintyvien tyytyväisyystekijöiden laajan kirjon luokitteleminen keskeisiin kategorioihin yleistettävän, julkisten organisaatioiden sidosryhmäyytyväisyyttä selittävän viitekehyksen muodostamiseksi.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofi
dc.subject.othersidosryhmätyytyväisyys
dc.subject.otherodotusten kumoamisen malli
dc.subject.otherodotustenhallinta
dc.titleMistä sidosryhmätyytyväisyys muodostuu julkisissa organisaatioissa?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906243378
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.subject.ysoodotukset
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysotyytyväisyys
dc.subject.ysoasiakastyytyväisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record