Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltoperä, Kaisu
dc.contributor.authorKoskela, Laura
dc.contributor.authorKoivu, Eveliina
dc.date.accessioned2019-06-20T09:15:00Z
dc.date.available2019-06-20T09:15:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64768
dc.description.abstractLaadullinen tutkimuksemme käsittelee vanhempien kokemuksia pienten lasten aloittaessa päiväkodissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät päiväkodin henkilökunnan toiminnassa lisäsivät ja vähensivät positiivista kokemusta hoidon aloituksen yhteydessä. Näiden tekijöiden ajattelemme olevan yhteydessä positiivisen luottamussuhteen ja kasvatusyhteistyön syntyyn. Tutkimus toteutettiin teemahaastattelulla. Tutkittaviksi valikoitui vanhempia (n=5), joiden lapset olivat alle 2-vuotiaita ja aloittaneet päiväkodissa tammi- tai helmikuussa 2019. Haastattelussa keskityttiin päiväkodin työntekijöiden toimintaan tutustumisjakson ja ensimmäisen hoitoviikon aikana. Vastaukset analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Vanhemmat kokivat tärkeäksi avoimen vuorovaikutuksen ja lapsen huomioimisen. Vanhemmat arvostivat sitä, että henkilökunta esittäytyi ja päiväkodin tilat esiteltiin heille. Positiivisena koettiin myös se, että nämä esittelyt tehtiin myös lapselle. Haastatteluissa nousi esille myös henkilökunnan läsnäolo lasten kanssa, muun muassa leikin ja lapsen tasolle laskeutumisen kautta. Osa vanhemmista oli havainnut konflikteja henkilökunnan välillä. Nämä konfliktit koettiin negatiivisena asiana. Kaiken kaikkiaan vuorovaikutuksen merkitys nousi vahvasti esille kasvatusyhteistyön rakentumisessa. Merkittäväksi tekijäksi lapsen päiväkodin aloituksessa nousi aikaresurssi. Henkilökunnan tulisi varata tarpeeksi aikaa tutustumiselle ja keskustelulle, kun uusi lapsi aloittaa ryhmässä.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen aloitus
dc.subject.othersiirtymä
dc.title"Se päiväkodin aloitus meni tosi paljon paremmin, kun mitä mä luulin ja oletin. Et varmaan suurin syy oli ne hoitajat, miten mukavia ne oli" : vanhempien kokemuksia pienten lasten varhaiskasvatuksen aloituksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906203351
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysokasvatusyhteistyö
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus
dc.subject.ysopäiväkodit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record