Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorKilpeläinen, Outi
dc.contributor.authorPelkonen, Kaisa
dc.date.accessioned2019-06-19T05:40:09Z
dc.date.available2019-06-19T05:40:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64683
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin ammatillista oppilaitosta kouluun kiinnittymiseen yhteydessä olevana sosiaalisena kontekstina. Tutkimuksessa kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia oppilaitosympäristöstään ja vertaamalla näitä kokemuksia pohdinnassa aiempaan kouluun kiinnittymisen tutkimukseen pyrittiin lisäämään ymmärrystä siitä, millaiset tekijät oppilaitoksessa mahdollisesti tukevat tai heikentävät opiskelijoiden kiinnittymistä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla yhdessä eteläsuomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa helmikuun 2019 aikana. Haastatteluihin osallistui yhteensä 12 lähihoitajaksi opiskelevaa aikuisopiskelijaa. Kerätty aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla ja tutkimus pohjautuu löyhästi fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Tutkimuksessa löydettiin kuusi oppilaitoksen sosiaalista kontekstia kuvaavaa tekijää, jotka ovat yksilöllisyyden huomioiminen, ohjauksellisen tuen tarjoaminen, kohtaaminen, toiveiden huomiotta jättäminen, ohjauksen puute ja torjuminen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppilaitoksessa ilmeni opiskelijoiden sisäistä motivaatiota mahdollisesti vahvistavaa autonomian tukea, struktuuria ja lämpimyyttä, mutta toisaalta myös sisäistä motivaatiota mahdollisesti heikentävää ehdottomuutta, epäjärjestystä ja torjutuksi tulemista. Kouluun kiinnittymisen vahvistamiseksi oppilaitoksessa on tärkeää pitää kiinni niistä opiskelijoiden positiivisiksi kokemista tekijöistä, jotka tukevat psykologisten perustarpeiden täyttymistä ja toisaalta kiinnittää erityistä huomiota niihin opiskelijoiden negatiiviksi kokemiin tekijöihin, jotka voivat mahdollisesti heikentää kiinnittymistä.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.titleAmmatillisen oppilaitoksen sosiaalinen konteksti lähihoitajaopiskelijoiden psykologisiin perustarpeisiin vastaajana ja kouluun kiinnittäjänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193273
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysososiaalinen ympäristö
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoammatillinen koulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record