Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorHannuniemi, Jenna
dc.date.accessioned2019-06-14T07:50:04Z
dc.date.available2019-06-14T07:50:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64619
dc.description.abstractTutkielmassani tarkastelen, millaisia diskursseja keskiluokkaan ja työväenluokkaan liitetään Helsingin Sanomien verkkouutisoinnissa. Olen kiinnostunut siitä, miten yhteiskuntaluokkia jäsennetään ja millaisia merkityksiä niihin liitetään 2000-luvun Suomessa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1) Millaisia diskursseja keskiluokkaan liitetään Helsingin Sanomien verkkouutisoinnissa? 2) Millaisia diskursseja työväenluokkaan liitetään Helsingin Sanomien verkkouutisoinnissa? 3) Millaisia eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä keskiluokkaan ja työväenluokkaan liitetyissä diskursseissa on? Tutkielmani menetelmänä käytän korpusavusteista kriittistä diskurssianalyysia. Menetelmä yhdistää korpustutkimuksen ja diskurssianalyysin, joita usein on pidetty lähtökohtaisesti sangen erilaisina metodeina. Menetelmän keinoin on mahdollista analysoida yhteiskuntaluokkaan liittyviä diskursseja sekä saada näiden diskurssien yleisyydestä laajaa määrällistä tietoa ja evidenssiä. Tutkimukseni aineistona ovat Helsingin Sanomien verkkosivuilla vuosina 2001–2016 julkaistut tekstit, joissa mainitaan keskiluokka tai työväenluokka. Olen tarkastellut tutkimieni luokkien saamia kollokaatteja eli leksikaalisia myötäesiintymiä AntConc-konkordanssiohjelman avulla ja hahmotellut sitten niiden perusteella luokkiin liittyviä diskursseja. Tilastollisista testeistä käytössäni on ollut MI-testi. Tutkimukseni osoittaa, että keskiluokasta kirjotetaan aineistossa huomattavasti monipuolisemmin kuin työväenluokasta; olen hahmotellut aineistosta yhteensä kymmenen keskiluokkaan liittyvää diskurssia ja kuusi työväenluokkaan liittyvää diskurssia. Työväenluokka liitetään usein menneisyyteen (joko yksilön henkilöhistoriaan tai yhteiskunnan jaettuun menneisyyteen) tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi perinteistesti luokkayhteiskuntana pidetyn Iso-Britannian kontekstiin. Sen sijaan keskiluokkaa käsitellään aineistossa luontevasti osana 2000-luvun yhteiskuntaa. Keskiluokka liitetäänkin muun muassa talouteen, asumiseen, kaupunkilaisuuteen, perhe-elämään ja erilaisiin ihmisryhmiin, minkä lisäksi sitä kuvataan suurena ja vahvana ryhmänä. Tutkimukseni vahvistaa aiemmin todettuja havaintoja siitä, että keskiluokkaisuus on yhteiskunnassa normi ja edustaa hyvää ja ”tavallista” elämää. Vaikka sekä työväen- että keskiluokka ovat molemmat osa samaa luokkajärjestelmää, tutkimukseni osoittaa, että työväenluokan olemassaolo voidaan usein kyseenalaistaa tai jopa kiistää, kun taas keskiluokkaan vastaavaa kieltämistä ei liity.fi
dc.format.extent127
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleKorpusavusteinen diskurssintutkimus keskiluokkaan ja työväenluokkaan liittyvistä diskursseista Helsingin Sanomien verkkouutisoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906143205
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokeskiluokka
dc.subject.ysotyöväenluokka
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysoyhteiskuntaluokat
dc.subject.ysokorpukset
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record