Show simple item record

dc.contributor.advisorTurja, Leena
dc.contributor.authorRajala, Elli
dc.date.accessioned2019-06-12T07:27:13Z
dc.date.available2019-06-12T07:27:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64544
dc.description.abstractSTEAM on tutkivan oppimisen suuntaus, jonka ideana on, että tiede- ja teknologiakasvatus, insinööritaidot, taiteet ja matematiikka toimivat opetuksessa parhaiten integroituna. Tämän pro gradu –tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella pedagogista dokumentointia lasten osallisuuden näkökulmasta osana varhaiskasvatuksen oppisisältöjä integroivaa STEAM-toimintaa. Suomalaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta velvoittavien valtakunnallisten asiakirjojen (Opetushallitus 2014, 2016) mukaan pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten osallisuuden toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tutki-muskohteena olivat erillisinä tapauksina kaksi STEAM-toimintaa aloittelevaa jyväskyläläistä esiopetusryhmää. Tutkimuksen lähestymistapa oli kohdennettu etnografia, ja toinen tapaus sisälsi myös kehittämistutkimuksellisia piirteitä. Aineisto kerättiin havainnoimalla ja haastattelemalla varhaiskasvatuksen opettajia sekä esiopetusikäisiä lapsia. Aineiston analyysi toteutettiin temaattisen sisällönanalyysin keinoin aineistolähtöisesti. Tutkimuksen perusteella pedagogisen dokumentoinnin merkitys STEAM-toiminnassa ilmenee erityisesti siinä, että uusi työtapa, tutkimusprojektien vaiheet ja lasten oppimisprosessit tehdään näkyviksi. Tulosten pohjalta merkittävä löytö oli, että pedagogisen dokumentoinnin kautta perheet innostuivat STEAM-toiminnasta, ja sillä oli huoltajien osallisuutta vahvistava vaikutus. Tutkimuksen pohjalta voidaan päätellä, että kasvattajien tulee ensin itse ottaa pedagogisen dokumentoinnin periaatteet ja käytänteet haltuun, jotta lapset saadaan siihen luontevasti osallisiksi mukaan. STEAM-toiminnan pedagogiseen dokumentointiin panostaminen vahvistaa sekä lasten että huoltajien osal-lisuutta ja edistää varhaiskasvattajien ammatillista kasvua.fi
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpedagoginen dokumentointi
dc.subject.otherSTEAM
dc.subject.othertutkiva toiminta
dc.subject.otherlasten haastattelu
dc.titlePedagoginen dokumentointi lasten osallisuuden näkökulmasta varhaiskasvatuksen oppisisältöjä integroivassa STEAM-toiminnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906123145
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapsitutkimus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record