Show simple item record

dc.contributor.advisorLappi, Tiina-Riitta
dc.contributor.authorPulkkinen, Marianne
dc.date.accessioned2019-06-07T06:22:08Z
dc.date.available2019-06-07T06:22:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64423
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa aiheena on Paikallisten organisaatioiden ja järjestöjen rooli kotouttamistyössä. Työntekijöiden kokemuksia kotouttamistyöstä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten paikalliset organisaatiot ja järjestöt tukevat Jyväskylään muuttavien ihmisten kotoutumista, mitä motiiveja ja toimintaperiaatteita organisaatioiden ja järjestöjen kotouttamiseen liittyvien palveluiden järjestämisen taustalla on sekä minkälaisia kokemuksia organisaatioiden ja järjestöjen työntekijöillä on edustamansa organisaation tai järjestön tekemästä kotouttamistyöstä. Tässä tutkimuksessa tutkimusmetodina on käytetty etnografista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa käytetty aineisto on saatu kuuden haastattelun kautta. Haastatteluista saadun tutkimusaineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkimuksen lopputuloksena selvisi, että tätä tutkielmaa varten haastatellut organisaatiot ja järjestöt tukevat Jyväskylään muuttaneiden kotoutumista pääosin tarjoamalla erilaisia sisältöjä arkeen, tukemalla muuttajan yksilöllistä kehitystä sekä lisäämällä yhteisöllisyyttä eri taustoista tulevien ihmisten välillä. Toiminnan järjestämisen motiiveja tuli esiin yhteensä neljä, joista vahvimmat olivat tarve kotoutumista edistävän toiminnan järjestämiselle sekä halu auttaa ja tukea ihmisen yksilöllistä kehitystä. Viidestä organisaatiosta tai järjestöstä neljä koki olevansa onnistunut kotouttamiseen liittyvässä työssä. Haasteeksi toiminnan järjestämiselle nousi vahvana esiin taloudelliset haasteet ja tilaongelmat sekä oman järjestön tai organisaation toiminnan sovittaminen muiden kotouttamistyötä tekevien tahojen kanssa.fi
dc.format.extent98
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkolmas sektori
dc.subject.othermotiivi
dc.subject.othertoimintaperiaate
dc.titlePaikallisten organisaatioiden ja järjestöjen rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä : työntekijöiden kokemuksia kotouttamistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906073066
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotouttaminen
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysojärjestöt
dc.subject.ysomaahanmuuttajatyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record