Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Amanda
dc.date.accessioned2019-06-06T08:59:01Z
dc.date.available2019-06-06T08:59:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64401
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen piirissä olevien lasten näkemyksiä päiväkotiarjestaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten lapset kuvaavat päiväkodissa olemista suhteessa kotona olemiseen. Lisäksi selvitettiin asioita, jotka ovat päiväkodissa lasten näkemysten perusteella mukavia ja toisaalta ikäviä. Näkökulmana tutkimuksessa oli lasten hyvinvointi, ja sen kuvaajina käytettiin vertaissuhteiden ja osallisuuden ulottuvuuksia. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, ja se asettui lapsinäkökulmaisen tutkimuksen kenttään. Se kytkeytyi tematiikaltaan suomalaiseen monimenetelmäiseen CHILDCARE-tutkimushankkeeseen. Tutkimus toteutettiin yhdessä keskisuomalaisessa kunnassa marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä 3-6-vuotiasta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen piiriin kuuluvaa lasta. Haastatteluiden ja aineiston analyysin tukena oli lasten päiväkotiarjesta ottamia valokuvia. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin ja sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoitti, että lapset hahmottivat hyvin päiväkodissa ja kotona olemisen jaksottaisuutta. Syyt subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen taustalla olivat suurimmalle osalle heistä epäselviä. Suurin osa lapsista ei osoittanut harmistuneisuutta mahdollisuudesta viettää päiväkodissa vähemmän aikaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen takia. Lasten kuvaukset kotona olemisesta suhteessa päiväkodissa olemiseen vaihtelivat sukupuolen mukaan. Tyttöjen ilmaisuista välittyi tyytyväisyys omaan nykytilanteeseen, kun taas poikien ilmaisuissa erityisesti kotona oleminen näyttäytyi merkityksellisenä. Merkityksellisimmiksi päiväkodin mukaviksi asioiksi osoittautuivat lasten vertaissuhteet, leikkiminen sekä päiväkodin mieluisat tilat ja paikat. Osallisuuden näkökulmasta ikäviä asioita päiväkodissa olivat muun muassa lasten toimintaa rajoittavat säännöt, heidän saavuttamattomissaan olevat lelut ja välineet sekä pienryhmätoiminta.fi
dc.format.extent95
dc.language.isofi
dc.subject.othersubjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
dc.subject.otherlapsinäkökulmainen tutkimus
dc.titleSubjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen piirissä olevien lasten näkemyksiä päiväkotiarjestaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063019
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record