Show simple item record

dc.contributor.advisorItkonen, Hannu
dc.contributor.authorPöytäniemi, Tiina
dc.date.accessioned2019-06-06T08:27:51Z
dc.date.available2019-06-06T08:27:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64395
dc.description.abstractSuomalainen liikuntakulttuuri sekä urheiluseuratoiminta perustuvat vahvasti vapaaehtoisten antamaan työpanokseen. Yhteiskunnallisten muutosten myötä urheiluseurojen on kuitenkin yhä vaikeampi löytää ja sitouttaa vapaaehtoisia toimintaansa. Samalla odotukset urheiluseuratoiminnan laadulle kasvavat. Myös seurojen paine kilpailulliseen menestymiseen on kasvanut etenkin huippu-urheilussa. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet seurojen ammattimaistumiseen sekä lisääntyneeseen työntekijöiden palkkaukseen seuroihin niin seuran hallinnon alalle kuin myös valmentajiksi sekä pelaajiksi. Tässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten lentopallon liigaseurojen ammattimaistumista sekä sen vaikutusta seurojen vapaaehtoistoimintaan ja suhdeverkkoihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada käsitys roolijaoista, joita seuroissa syntyy palkattujen ja vapaaehtoisten kesken sekä millaisia uusia suhteita seuroissa on ammattimaistumisen myötä syntynyt. Tutkielmassa syntyi vertailuasetelma miesten ja naisten sarjoissa toimivien seurojen kesken. Aineisto kerättiin nettipohjaisella kyselylomakkeella, johon 18 liigaseurasta vastasi 17. Kyselyllä kysyttiin seurojen vapaaehtois- ja työntekijämäärää, näiden työtehtäviä, toiminnan rahoitusta sekä seurojen käsitystä ammattimaistumisen vaikutuksesta seuraan, vapaaehtoistoiminnan sekä rahoituksen muutokseen. Vastaukset käsiteltiin anonyymisti. Tutkimuksen tulosten mukaan lentopallon liigaseurojen palkatut työntekijät ovat pääasiassa valmentajia ja pelaajia, mutta useassa seurassa on palkattuja työntekijöitä myös hallinnon alalla. Vapaaehtoiset taas toimivat paljon seuran ruohonjuuritasolla mahdollistaen ottelutapahtumien järjestymisen ja seuran yleisen toiminnan organisoinnin. Seurat kuitenkin kokevat haasteita vapaaehtoisten löytämisessä ja sitouttamisessa, mikä lisää seurojen painetta työntekijöiden palkkaamiseksi. Ammattimaistuminen näkyy myös seurojen suhdetoiminnassa, joka perustuu yhä enemmän yhteistyöhön yksityisen sektorin kanssa. Osa lentopallon liigaseuroista on myös kehittymässä osaksi yhteiskunnallista palvelutuotantoa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ammattimaistumisen erot miesten ja naisten sarjoissa pelaavien seurojen välillä ovat kuitenkin huomattavat. Vaikka lentopalloa pidetään yhtenä tasa-arvoisimmista palloilulajeista Suomessa, miesten sarjassa työskentelee enemmän ammattilaisia, seurojen suhdeverkostot ovat uudistuneempia ja joukkueiden kausibudjetteihin on mahdollisuus käyttää enemmän rahaa.fi
dc.description.abstractFinnish sport culture and the activity in sport clubs is strongly based on voluntary work. Along with changes of society, it is getting harder for sport clubs to find and commit volunteers to be a part of the club’s activity. At the same time, the expectations for the quality of the activities are increasing. In addition, the pressure of winning is building up especially in top-class sports. These factors have had an influence on professionalization of sport clubs, and the clubs are hiring more professionals for administrator roles as well as for coaches and players. This research investigated the professionalization of Finnish volleyball league clubs: what kind of impact it has on voluntary work and the networks of the clubs. The aim of this research was to understand the roles that involve between the paid employees and the volunteers and what kind of new networks the clubs have created through professionalization. The research also includes comparison between clubs that play in women’s or men’s league. The data was collected by internet-based questionnaire, to which 17 of the 18 clubs responded. The questionnaire asked about the number of volunteers and paid employees, their duties, the funding of the activity and clubs' perception of the impact of professionalization on the club, voluntary activities and financial change. The answers were processed anonymously. According to the findings of the study, the paid employees in Finnish volleyball league clubs are mainly coaches and players, but there are several paid employees also in administrator roles. Volunteers, on the other hand, work a lot at the grass root level and thus enable the organization of the sport events and the club's overall activities. However, the clubs are facing challenges in matter of finding and engaging volunteers, which increases the clubs’ pressure of hiring new employees. Professionalization can be seen also in clubs’ public relations, which are more and more based on cooperation with the private sector. Some Finnish volleyball league clubs are also developing to be part of social production of services in both the public and private sectors. However, the differences in professionalism between clubs playing in men’s and women’s league are considerable. Although volleyball is considered one of the equal types of ball games in Finland, the men's teams have more professionals, clubs’ networks are more modern, and more money is available for teams' seasonal budgets.en
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otherammattimaistuminen
dc.subject.otherhybridisaatio
dc.titleAmmattimaisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kohtaaminen lentopallon liigaseuroissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063014
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysojärjestötoiminta
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysolentopallo
dc.subject.ysokansalaistoiminta
dc.subject.ysourheiluseurat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record