Show simple item record

dc.contributor.advisorLeivo, Marjaana
dc.contributor.authorKaukola, Pauliina
dc.date.accessioned2019-06-05T08:38:58Z
dc.date.available2019-06-05T08:38:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64354
dc.description.abstractTutkielman aiheena oli luokanopettajien ja erityisopettajien toteuttama yhteisopettajuus inklusiivisen koulun ja kolmiportaisen tuen näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkoituksena oli pyrkiä kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan luokanopettajien ja erityisopettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen tieteenfilosofinen lähtökohta oli fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Tutkielman fenomenologinen lähestymistapa oli Heideggerin hermeneuttinen fenomenologia. Tutkimusaineisto koostui kolmen erityisopettajan ja kahden luokanopettajan haastatteluista. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto analysoitiin Perttulan (1995) esittämän viisivaiheisen mallin mukaan, joka pohjautuu Giorgin kehittämään fenomenologisen psykologian analyysimenetelmään. Tutkielman tulosten mukaan erityisopettajan ja luokanopettajan välinen yhteisopettajuus mahdollisti kolmiportaisen tuen toteuttamista. Mahdollistavia tekijöitä olivat opettajien myönteiset asenteet, riittävät resurssit ja johdon tuki. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen edellytti jatkuvaa tuen tarpeiden arvioimista. Ainoastaan tämän nähtiin mahdollistavan yksilölliset tukitoimet. Koulutuksen nähtiin mahdollistavan opettajien myönteisen asennoitumisen yhteisopettajuutta kohtaan. Lisäksi kolmiportainen tukijärjestelmä vaatii kehittämistä ja tutkimusperustaista tietoa arvioinnin mahdollistamiseksi. Tuen tasojen sisällöt tulisi kuvata yksityiskohtaisemmin ja opettajilla tulisi olla käytössään enemmän tuen vaikuttavuuden arviointivälineitä. Tämä on tärkeää suunniteltaessa tehokkaita tukitoimia.fi
dc.format.extent104
dc.language.isofi
dc.titleErityisopettajien ja luokanopettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta osana kolmiportaista tukea
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906052966
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record