Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorRitala, Anni
dc.date.accessioned2019-06-05T07:57:15Z
dc.date.available2019-06-05T07:57:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64345
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon alakouluikäiset joukkuevoimistelijat liikkuvat vapaa-ajallaan, miten he suhtautuvat koululiikuntaan ja omaan lajiinsa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, miten vastaajien kokemukset koululiikunnasta ja joukkuevoimistelusta eroavat keskenään. Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena, johon osallistui saman seuran 58 alakouluikäistä joukkuevoimistelijaa alakoulun kaikilta luokka-asteilta. Tutkimuksen tulokset analysoitiin IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmalla hyödyntäen frekvenssejä, ristiintaulukointia sekä korrelaatiokerrointa. Tuloksista ilmeni, että yli puolet vastaajista liikkui vähintään tunnin päivittäin. Vastaajista melkein kaikki kokivat sekä koululiikunnan että joukkuevoimistelun mukavaksi tai erittäin mukavaksi. Koululiikuntaan ja joukkuevoimisteluun suhtautumisessa oli kuitenkin eroja tarkasteltaessa valintoja ”Erittäin mukavaa” ja ”Mukavaa” vaihtoehtojen välillä. Näiden perusteella joukkuevoimistelu koettiin mieluisammaksi. Tutkimustulosten ja teorian pohjalta kehittyi muokattu liikuntakokemusmalli, jolla voidaan selittää sekä koululiikunnasta että joukkuevoimistelusta syntyviä kokemuksia. Vaikka kokemukset koululiikunnasta ja joukkuevoimistelusta olivat myönteisiä, tulisi keksiä keinoja, joilla saadaan niistä kaikkien mielestä erittäin mukavia. Oppilaiden ja valmennettavien kuuntelu tässä asiassa onkin erittäin tärkeää. Jatkoa ajatellen on tärkeää tutkia näitä kaikkia (vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta, suhtautumista koululiikuntaan ja suhtautumista joukkuevoimisteluun) myös erikseen ja laajemmalta tutkimusjoukolta, jotta tuloksista saataisiin enemmän irti ja jotta niitä voisi paremmin soveltaa koskemaan suurempaa joukkoa.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.titleAlakouluikäisten joukkuevoimistelijoiden asenteet ja kokemukset koululiikuntaa ja omaa lajiaan kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906052957
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysojoukkuevoimistelu
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysourheilu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record