Show simple item record

dc.contributor.advisorPalonen, Teija
dc.contributor.authorVidgren, Jiri
dc.date.accessioned2019-06-04T12:11:12Z
dc.date.available2019-06-04T12:11:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64333
dc.description.abstractKyberturvallisuuden integroiminen osaksi yrityksen kaikkia toimintoja, henkilöstön kouluttaminen ja tietoisuuden lisääminen vaativat yrityksen korkeimman johdon vastuunkantoa ja sitoutumista. Yritysjohdon tärkeimpänä työkaluna yrityksen ohjaamiseen on yritysstrategia, joka on yrityksen kattavin kokonaissuunnitelma siitä, miten yritys suorittaa kokonaistehtäväänsä, eli missiota. Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kyberturvallisuus ilmenee yritysstrategiassa ja millaisia hyötyjä kyberturvallisuuden integroinnilla yritysstrategiaan voidaan saavuttaa. Tutkielmassa tarkastellaan kyberturvallisuuden implementointia yritysstrategiaan, yrityksen johdon ja henkilöstön roolia tässä jatkuvaluonteisessa prosessissa sekä yritysjohdon sitoutumista ja vastuunkantoa. Tutkielmassa luodaan katsaus kyberturvallisuuden yritysstrategisen implementoinnin vaikuttavuuden arviointiin ja saavutettaviin hyötyihin. Kyberturvallisuuden implementointi yrityksen kokonaisstrategiaan viestii tehokkaalla tavalla koko yritysorganisaation henkilöstölle, että ylin johto on vastuullisesti sitoutunut yrityksen kyberturvallisuuden jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Kyberturvallisuuden yritysstrategisesta integroinnista saavutettavista hyödyistä keskeisimpiä ovat yrityksen parantunut suojaus kyberhyökkäyksiä vastaan, kyky ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa, valmius kohdata häiriöitä ja kriisejä sekä koko organisaation tasoinen tietoisuus yrityksen kyberturvallisuudesta. Muita hyötyjä ovat muun muassa yritysimagon parantuminen ja sitä kautta vaikutukset yrityksen arvostukseen myös osakemarkkinoilla.fi
dc.description.abstractIntegrating cyber security to all functions of the enterprise, educating the per-sonnel and increase awareness demands accountability and commitment from the top management of the organization. The most important tool of top management to steer the enterprise direction is corporate strategy, which is the most comprehensive plan about the execution of the overall mission. The purpose of this research conducted by literature review, is to clarify how the cyber security occurs in the corporate strategy and which kind of benefits are achievable by integrating cyber security in to the corporate strategy. In this research, we examine the occurrence of cyber security in corporate strategy, the role of the top management and the personnel of the enterprise in this sustained process as well as review the commitment and accountability of the top management. In addition, we create an overview to impact assessment and achievable profits of strategic implementation of cyber security. Implementing cyber security to corporate strategy communicates effectively to the personnel of the enterprise, that the top management is responsibly committed to continuous maintenance and development of cyber security in the enterprise. The clearest profits from the implementation of cyber security into the corporate strategy are improved resilience and the enterprise-wide awareness of the cyber security. Other profits are improved company public image and the effects from that regarding the valuation of the company in the stock exchange.en
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.titleKyberturvallisuus yritysstrategiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042941
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysoyritysstrategiat
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysostrateginen suunnittelu
dc.subject.ysotietoturva
dc.subject.ysostrategiatyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record