Show simple item record

dc.contributor.advisorPääjoki, Tarja
dc.contributor.authorKangasmäki, Helena
dc.date.accessioned2019-06-03T05:45:43Z
dc.date.available2019-06-03T05:45:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64288
dc.description.abstractTutkimuskohteenani on taiteilijaresidenssiohjelma, jota on juurrutettu viime vuosina sosiaali- ja terveyssektorin arkeen muun muassa Jyväskylän kaupungin hoivayksiköissä. Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat: Mikä on taiteilijaresidenssiohjelma, miten se toimii käytännössä hoivayksikön arjessa ja millainen merkitys ohjelmalla on ollut hoivayksikön arkeen. Tutkielman teoreettinen viitekehys kiinnittyy taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuskonseptiin. Taiteilijaresidenssiohjelman taustalle voidaan määritellä dialogisen ja pragmatistisen estetiikan teoriat, sosiokulttuurinen innostaminen, soveltava taide sekä taiteen ja hyvinvoinnin yhteys arjessa. Lisäksi kun ilmiötä tarkastellaan ikäihmisten näkökulmasta, mukaan tulee taidegerontologian käsite. Taiteilijaresidenssiohjelma hahmottuu asiantuntijoiden laatimien käytäntöjen, määritelmien ja lausuntojen pohjalta sekä taiteilijoiden julkaisemien raporttien. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto on kerätty teemahaastattelun menetelmällä kahdesta hoivayksiköstä, jossa taiteilijaresidenssitoimintajakso järjestettiin tutkielman teon yhteydessä. Kohteena tässä tutkielmassa ovat hoivayksiköiden työntekijät. Tutkielmassa kuvataan sitä, miten hoivayksikön työntekijät kokivat taiteilijan tulon ja taiteilijaresidenssiohjelman toimivuuden ja vaikutuksen paitsi asiakkaisiin myös omaan työhön ja työyhteisöön. Lisäksi työntekijöiltä saatiin mielipiteitä siitä, miten taiteilijaresidenssiohjelma voisi juurtua yksikön arkeen ja millaisia kehittämisen paikkoja siinä havaittiin. Tutkielman tulokset hahmottuvat teemojen kautta, jotka on rakennettu haastattelun teemoja mukaillen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että taiteilijaresidenssitoiminta hoivayksiköissä on onnistunutta. Hyvinvoinnin teema, yksilöllinen kohtaaminen sekä taiteen kokemuksellisuus ja tasavertaisuus tulevat keskeisinä esille. Yksi päähuomio on henkisen kuntoutuksen nousu yhtä tärkeäksi kuntoutusmuodoksi fyysisen kuntoutuksen rinnalle, johon taidetoiminnalla voi olla merkitystä. Taiteilijaresidenssitoiminta vaikuttaa myönteisesti asukkaiden mielialaan ja lisää mielekkyyttä, virkistystä ja vuorovaikutusta arkeen. Työntekijöiden näkökulmasta taiteilijaresidenssitoiminta tuo työyhteisöön positiivista asennetta, vinkkejä omaan työhön sekä lisää asiakastuntemusta. Jaettu asiantuntijuus ja moniammatillinen yhteistyö koettiin olennaisina. Taidetoiminta voi juurtua luonnolliseksi, yksilölliseksi ja joustavaksi osaksi hoivayksikön arkea, taiteen itseisarvoista asemaa horjuttamatta. Soveltava taide voi toimia merkittävänä dialogina yhteisön ehdoilla heidän arjessaan.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertaiteilijaresidenssiohjelma
dc.subject.otherhoivayksikkö
dc.subject.otherlaadullinen tapaustutkimus
dc.titleOdotettu vieras : taiteilijaresidenssiohjelma hoivayksikön arjessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906032890
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysosoveltava taide
dc.subject.ysotaiteet
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysotaiteilijat
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysotaiteilijuus
dc.subject.ysotaidefilosofia
dc.subject.ysotaidepedagogiikka
dc.subject.ysotaidekäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record