Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorRaninen, Mirkka
dc.date.accessioned2019-05-24T06:30:17Z
dc.date.available2019-05-24T06:30:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64170
dc.description.abstractTietojärjestelmien ulkoistamiseen liittyy asiakasorganisaation kannalta useita erilaisia haasteita, joista eräs on toimittajalukitus. Toimittajalukituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi tietojärjestelmän ostaja voi joutua tilanteeseen, jossa irtaantuminen toimittajasta voi olla haastavaa. Tämän tutkielman aihepiiri on rajattu käsittelemään ulkoistamista ja tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin perustuen pyrkiä tunnistamaan ne tekijät, mitkä synnyttävät toimittajalukitusta. Toisaalta, tutkimuksessa pyritään tunnistamaan ne keskeiset tekijät, jotka voivat edesauttaa toimittajalukituksen hallintaa tunnistamalla tekijät, joita hyödyntämällä toimittajalukituksen riskiä ja määrää voidaan organisaatiossa ulkoistamistilanteessa vähentää. Tutkielman aihepiiriä on rajattu niin, että siinä käsitellään yritysjärjestelmien ja infrastruktuurin ulkoistamista ja näihin ulkoistuksiin mahdollisesti liittyvää toimittajalukitusta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat toimittajalukituksen syntyyn ja tunnistaa keinoja, joilla toimittajalukitusta voidaan hallita erityisalalla toimivan organisaation näkökulmasta. Tämän ohella tarkoituksena oli pyrkiä määrittämään hyväksyttävä taso toimittajalukitukselle eri järjestelmissä ja ohjelmistoissa. Tutkimusmenetelminä sovellettiin kirjallisuuskatsausta ja tapaustutkimusta. Kohdeorganisaationa on suomalainen rahoitusalalla toimivat organisaatio. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla organisaation ICT-toiminnan avainhenkilöitä. Haastateltavat valittiin heidän tehtävänkuvauksensa mukaan. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkielman tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää havaintoa siitä, että toimittajalukituksen hyväksyttävä taso voi olla hyvin erilainen eri järjestelmissä ja ohjelmistoissa. Tutkimuksessa tunnistettiin eri järjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyviä toimittajalukitusten tasoja ja niiden kriittisyyttä. Toimittajalukituksen hyväksyttävää tasoa voi asiakasorganisaation kannalta määritellä esimerkiksi järjestelmän tai ohjelmiston kriittisyys organisaation kannalta sekä toimittajien määrä ja saatavuus markkinoilla. Toimittajalukituksen syntyyn voidaan organisaatiossa vaikuttaa kiinnittämällä huomiota sopimuksien sisältöön ja sopimusjuridiikkaan liittyvään osaamiseen, dokumentointiin sekä liiketoiminnan ja ICT-toimintojen yhteistyöhön.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.titleToimittajalukituksen hallinta : kriittiset menestystekijät ulkoistamisprojekteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905242784
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoulkoistaminen
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysoorganisaatiotutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record