Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltoperä, Kaisu
dc.contributor.authorPuhakainen, Tiiu
dc.date.accessioned2019-05-22T10:15:58Z
dc.date.available2019-05-22T10:15:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64119
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten osallisuus näyttäytyi 5-vuotiaiden lasten haastatteluissa, sekä ilmenikö tyttöjen ja poikien haastatteluissa eroja liittyen osallisuuteen. Tutkimuksessa käytetyt 5-vuotiaiden lasten haastattelut ovat osa erään kaupungin keräämiä haastatteluja, joiden tarkoituksena on varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen. Tutkimukseni on laadullinen fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Tutkimukseni aineistona käytin valmista lasten haastatteluaineistoa, jotka oli kerätty erään kaupungin varhaiskasvatuksen toimintakausilta 2014-2015, 2015-2016 ja 2016-2017. Tutkimukseni analyysi on toteutettu teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin, jossa analyysini pohjalla oli Turjan (2017) Osallisuuden moniulotteisuus –malli. Tutkimuksestani selvisi, että lasten haastatteluista osallisuus näyttäytyi hyvin moniulotteisesti. Osallisuutta näyttäytyi Osallisuuden moniulotteisuus –mallin kaikilla ulottuvuuksilla paitsi vaikutusajan ulottuvuudella. Tutkimuksessani selvisi myös se, ettei lapsen sukupuolella ollut merkitystä, kun tyttöjen ja poikien vastauksia tarkasteltiin lasten osallisuuden kokemuksiin liittyen. Tutkimukseni mukaan osallisuus näyttäytyi lasten haastatteluissa niin vahvana kuin heikkona lasten osallisuutena. Esille nousi myös lasten haastattelujen pohjalta se, että varhaiskasvatuksessa leikki on osa-alue, jossa osallisuus toteutuu eniten. Tutkimukseni perusteella voidaan siis päätellä, että lasten osallisuus näyttäytyy hyvin vahvasti leikin yhteydessä. Tämän myötä esille nousee osallisuuden yhdistäminen myös muuhun toimintaan kuin leikkiin. Osallisuus ei tarkoita sitä, että lapsi päättää kaikesta, vaan osallisuus on vahvimmillaan aikuisen ja lapsen välistä yhteistoimintaa, jossa lapsi nähdään yhdenvertaisena jäsenenä.fi
dc.format.extent50
dc.language.isofi
dc.subject.otherosallisuuden moniulotteisuus
dc.title"Ja sillon ku saadaan setelit possuun, sillon saadaan ainakin päättää" : 5-vuotiaiden lasten näkemyksiä osallisuudesta varhaiskasvatuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905222723
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapsitutkimus
dc.subject.ysoosallistuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record