Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorLehtinen, Pauliina
dc.contributor.authorKoponen, Liisa
dc.date.accessioned2019-05-16T05:31:44Z
dc.date.available2019-05-16T05:31:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63985
dc.description.abstractOpetus väistöolosuhteissa ovat yhä suurempi ongelma sisäilmaongelmien yleistyessä. Tässä tutkimuksessa selvitetään opettajien kokemuksia väistöolosuhteissa työskentelystä ja heidän arjestaan väistötiloissa. Tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esiin väistötilojen problematiikka ja se mitä todellisuudessa väistötiloissa opettaminen vaatii opettajien näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen mukaan ja tutkimuksessa on pyritty löytämään eri merkitysrakenteet opettajien kokemuksista. Aineisto on kerätty toukokuussa 2018 haastatellen yhdeksää opettajaa käyttäen avointa yksilöhaastattelua. Tutkimustulokset osoittavat, että muutto väistöolosuhteisiin on yleensä nopea ja suunnittelematon tapahtumaketju. Tämä aiheuttaa koulun arkeen haasteita ja kuormittaa opettajaa lisätyömäärällä ja epätietoisuudella tulevasta. Väistötilojen tarjonta on kirjavaa. Ongelmia tuovat tilojen puutteet ja käyttötarkoituksen sopimattomuus opetustyölle. Opettajat kokevat puutteellisissa tiloissa, puutteellisin materiaalein perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin pääsemisen haasteelliseksi ja työn kuormittavaksi, mikä alentaa opettajien hyvinvointia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ilmiön yleistyessä on kiinnitettävä huomiota ennakointiin ja väistötilojen organisointiin. Väistötilojen tarkoituksenmukaisuus, avoin tiedottaminen ja nopeat päätökset tulevaisuudesta tukevat opettajien hyvinvointia väistötiloissa.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.subject.otherväistöolosuhteet
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.subject.otheropettajien hyvinvointi
dc.title”Tää nyt ei menny ihan niinku Strömsössä” - kun tilapäisestä tulee uusi normaali : fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus opettajien työskentelystä väistöolosuhteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905162630
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoväistötilat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record