Show simple item record

dc.contributor.advisorJaakkola, Timo
dc.contributor.authorHelenius, Sami
dc.contributor.authorPakkala, Patrik
dc.date.accessioned2019-05-15T05:34:46Z
dc.date.available2019-05-15T05:34:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63935
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten jalkapalloilijoiden vanhempien yhteyksiä pelaajien motivaatioon ja lopettamisajatuksiin. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja samojen muuttujien osalta. Tutkimusaineisto kerättiin 209 12-15-vuotiaalta tyttö- ja poikapelaajalta Varsinais-, Etelä- ja Keski-Suomen alueilta. Aineisto kerättiin keväällä 2018 Webropol-kyselyohjelman sähköisen kyselylomakkeen avulla. Pelaajien psykologisia perustarpeita ja motivaatiota selvitettiin koululiikunnan motivaatiomittareiden avulla, jotka olivat muokattu jalkapallokontekstiin sopivaksi. Vanhempien osallistumista harrastukseen selvitettiin Aarresolan ja Konttisen (2012) vanhempien harrastukseen osallistumiskyselyllä. Viihtymistä selvitettiin jalkapalloon sopivaksi muokatulla Sport Commitment Questionnaire-2:n subscale osalla. Ahdistusta tarkasteltiin supistetulla ja jalkapalloon sopivaksi muokatulla tilanneahdistusmittarilla. Lopettamisajatuksia kysyttiin viimeisen vuoden ajalta. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 24-ohjelmalla. Analyysissä hyödynnettiin kuvailevia menetelmiä, Pearsonin tulomomenttikerrointa, t-testiä sekä lineaarista regressioanalyysiä. Pearsonin tulomomenttikertoimen tulokset osoittivat, että pelaajien harrastusmotivaation, lopettamisajatuksien ja vanhempien harrastukseen osallistumisen välillä oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Pelaajien sisäinen motivaatio ja viihtyminen olivat positiivisesti yhteydessä vanhempien kotipelien seuraamiseen, lasten kanssa pihapelien pelaamiseen ja jalkapallosta keskustelemiseen. Vanhempien kanssa käydyt keskustelut hyvistä suorituksista harjoituksissa ja peleissä olivat myös positiivisesti yhteydessä sisäiseen motivaatioon ja viihtymiseen. Pelaajien sisäinen motivaatio ja viihtyminen olivat lisäksi positiivisesti yhteydessä siihen, kuinka mieluisaksi ja kannustavaksi pelaaja koki vanhempiensa läsnäolon harjoituksissa. Vastaavasti vanhempien läsnäolon kokeminen harjoituksissa ahdistavaksi tai häiritseväksi oli positiivisesti yhteydessä pelaajien kokemaan ulkoiseen motivaatioon, amotivaatioon ja ahdistuneisuuteen harrastuksessa. Tutkimukseen osallistuneista 209 jalkapallojuniorista 41 oli ajatellut viimeisen vuoden aikana jalkapalloharrastuksensa lopettamista. t-testien tulokset osoittivat eroavaisuuksia viimeisen vuoden aikana lopettamista miettineiden pelaajien ja niiden pelaajien välillä, jotka eivät olleet ajatelleet harrastuksen lopettamista. Harrastuksen lopettamista ajatelleet raportoivat vanhempiensa seuraavan harrastustapahtumia, pelaavan pihapelejä, keskustelevan jalkapallosta tai seuraavan jalkapalloa yleisesti harvemmin kuin harrastuksensa jatkamista ajatelleet. Lopettamista ajatelleet pelaajat raportoivat myös keskustelevansa vähemmän hyvistä suorituksista harjoituksissa ja peleissä. Lopettamista ajattelevat pelaajat kokivat myös vanhempiensa läsnäolon harjoituksissa enemmän ahdistavana ja häiritsevänä kuin jatkamista ajatelleet. Tutkimuksessa havaittiin myös sukupuolten välisiä eroja. T-testien tulokset osoittivat, että tytöt kokivat harrastuksessaan enemmän ahdistusta kuin pojat. Myös lopettamisajatukset olivat selvästi yleisempiä tyttöjen keskuudessa.fi
dc.format.extent107
dc.language.isofi
dc.subject.otherlopettamisajatukset
dc.titleJalkapallojunioreiden kokemukset vanhempien harrastukseen osallistumisesta ja kokemusten yhteys harrastusmotivaatioon ja harrastuksen lopettamisajatuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905152577
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoviihtyvyys
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysojalkapallo
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysoliikuntaharrastus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record