Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorHassinen, Kirkemari
dc.date.accessioned2019-05-10T05:22:57Z
dc.date.available2019-05-10T05:22:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63871
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on kuvata ja avata sosiaalialan asiantuntijoiden puheessa ilmeneviä yhteistyön ja yksin tekemisen diskursseja. Sosiaalialan työ on asiakastyötä, jonka merkitys ulottuu niin yhteiskunnalliseen hyvinvointiin kuin syrjäytymisen ehkäisemiseen. Asiakastyön onnistumisen kannalta on olennaista, että sekä työyhteisön sisäinen että toimijaverkostojen välinen yhteistyö on toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Yhteistyön merkityksellisyydestä huolimatta sosiaalityötä tehdään pitkälti itsenäisesti ja yksin. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluina kunnallisen perusturvapalvelun yhdestä yksiköstä. Aineistoon sisällytettiin kahdeksan asiantuntijan haastattelut. Tutkimuskohteena olevat yhteistyön ja yksin tekemisen diskurssit nousivat esiin aineistoa tarkastellessa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin diskurssianalyyttisesti, teoreettisen viitekehyksen kummutessa relationaalisen dialektiikan teoriasta. Aineistosta kyettiin erottamaan kaksi ensisijaista diskurssia, yhteistyön ja yksin tekemisen diskurssit, sekä yhteistyön diskurssista poikkeava epäonnistuneen yhteistyön vastadiskurssi. Diskursseista muodostuneessa sosiaalisessa todellisuudessa sosiaalityötä tehtiin pääsääntöisesti yksin. Yksin tehtävä työ merkityksennettiin sekä raskaaksi ja kuormittavaksi että palkitsevaksi. Työn yksin tekeminen perustui diskurssissa asiantuntijuuteen, mutta myös yhteistyömahdollisuuksien puutteeseen. Yhteistyödiskurssissa yhteistyötä tehtiin sekä työn edistämiseksi että sosiaalisen tuen vuoksi. Yhteistyö oli työnteon päämäärien edistämisen merkityksessä esimerkiksi asiakkaisiin liittyvän tiedon tai oman asiantuntemuksen jakamista. Yhteistyölle annettiin merkityksiä myös yhteisöllisyyden rakentamisen ja hyvinvoinnin turvaamisen välineenä. Yhteistyödiskurssissa ja sen vastadiskurssissa yhteistyön epäonnistuminen ei ollut toimijan itsensä syy. Pienen toimijajoukon, kuten työparien, välinen yhteistyö oli diskursseissa toimivampaa kuin suuren joukon välinen yhteistyö. Sekä analysoitujen diskurssien että tutkimuskirjallisuuden perusteella näyttää siltä, etteivät sosiaalialalle tyypilliset organisaation rakenteet aina tarjoa riittäviä mahdollisuuksia yhteistyölle. Yhteistyödiskurssissa yhteistyöhön kuitenkin pyritään ja sosiaalinen tuki merkityksennetään tärkeäksi. Tutkimustulosten valossa jatkotutkimuksissa olisi mielekästä tarkastella yhteistyön epäonnistumisen syitä, verkostojen välistä yhteistyötä ja sitä, millaisia merkitysyhteyksiä yhteistyölle ja työhyvinvoinnille diskursseissa annetaan.fi
dc.format.extent52
dc.language.isofi
dc.subject.otherrelationaalinen dialektiikka
dc.titleYksin tekemisen ja yhteistyön jännite sosiaalialan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905102526
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysodiskurssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record