Show simple item record

dc.contributor.advisorBackman, Jussi
dc.contributor.authorRinne, Ida
dc.date.accessioned2019-05-08T06:49:21Z
dc.date.available2019-05-08T06:49:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63780
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka Martin Heidegger teoksessaan Taideteoksen alkuperä jäsentää uudelleen klassisen muoto–aine-käsiteparin mielekkyyden jäsentymisprosessina, joka saa käsitteellisen ilmaisun maan ja maailman kiistana. Tutkimuksen näkökulma on ontologis-fenomenologinen ja menetelmä hermeneuttinen. Martin Heideggerin teoksista tärkeimpinä nostan esiin päälähteeni Taideteoksen alkuperä sekä teoksen Johdatus metafysiikkaan. Sekundäärilähteistä erityisesti Jussi Backmanin Complicated Presence sekä Iain D. Thomsonin Heidegger, Art, and Postmodernity tukevat Taideteoksen alkuperän tulkintaa. Taideteoksen alkuperässä Heidegger käsittelee laajasti aristoteelista käsitystä aineesta ja muodosta olion olevuuden rakenneosina. Fenomenologisesti tarkasteltuna kysymys olevuudesta on aina kysymys siitä, miten todellisuus ajattelulle/kokemukselle annettuna mielekkäästi jäsentyy todellisena. Aristoteelisessa käsityksessä oleva todellistuu ilmenevänä oliona, kun ennalta annettu muoto toteutuu soveliaassa materiassa. Kuitenkin tässä perinteisessä mielekkyyden rakentumisen ilmaisussa jää ajattelematta se perusta, joka tuon rakentumisen mahdollistaa. Taideteoksen alkuperässä tarvikkeen ja taideteoksen fenomenologis-hermeneuttisen tulkinnan myötä tämä jäsentymisprosessi artikuloituu maan ja maailman kiistana, joka ilmaisee sen perustavan tapahtuman, joka ontologisesti edeltää muoto–aine-rakenteen ilmaisemaa todellisuuden mielekkään jäsentymisen toteutumista. Heideggerin mukaan maa ei kuitenkaan jäännöksettä alistu muodolle (toisin kuin muoto– aine-rakenteen mallissa), vaan maa vetäytyy maailmalta, joka kaikin keinoin pyrkii kohoamaan esiin mielekkäästi jäsentyvänä todellisuutena. Työni merkittävimpänä tuloksena on juuri täsmällinen esitys siitä, miten tällaisessa ”vastavoimien” prosessissa lopulta mitään voi koskaan jäsentyä mielekkäänä olevana. Ongelma ratkeaa huolellisella tulkinnalla Heideggerin Taideteoksen alkuperässä esittelemästä saksankielisen Riss-termin merkityksestä. Heideggerin mukaan maa ja maailma kuuluvat toisilleen niiden yhteisillä ääriviivoilla (Riss), joista rajautuu jäsentyneisyyden ja jäsentymättömyyden kulloinenkin, historiallinen suhde – jolloin myös todellisuus jäsentyy mielekkäänä maailmana. Työni lopuksi havainnollistan vielä mielekkyyden jäsentymistä historiallisena tilanteena ja historiallisena muutoksena, sekä lisäksi otan kantaa siihen, kuinka erityisesti taide voi toimia jäsentymisprosessin alueena.fi
dc.format.extent124
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermuoto–aine
dc.subject.othermaan ja maailman kiista
dc.subject.otherääriviivat
dc.subject.otherHeidegger
dc.titleMaan ja maailman kiista : muoto–aine-käsiteparin uudelleenjäsentyminen Martin Heideggerin Taideteoksen alkuperässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905082456
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysotaideteokset
dc.subject.ysometafysiikka
dc.subject.ysotaiteet
dc.subject.ysomielekkyys
dc.subject.ysoaine
dc.subject.ysototuus
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysomaailma
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record