Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä-Littunen, Satu
dc.contributor.authorKarppinen, Artturi
dc.date.accessioned2019-05-02T06:42:49Z
dc.date.available2019-05-02T06:42:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63688
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin opettajaksi opiskelevien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Erityisesti tavoitteena oli saada selville opiskelijoiden käsityksiä yhteistyön merkityksestä, toimintamuodoista, haasteista sekä vanhemmista, oppilaista ja opettajista yhteistyön osapuolina. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa ryhmässä toteutetussa teemahaastattelussa, joihin osallistui yhteensä 10 opettajaopiskelijaa. Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyyttista menetelmää. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden mukaan kodin ja koulun yhteistyön tärkein merkitys on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa, ja lähtökohtana onnistuneelle yhteistyölle on tasavertaisuuteen ja kunnioittavaan ilmapiiriin perustuva kasvatuskumppanuus. Opiskelijat korostivat aikaisempaan tutkimukseen nähden melko vähän oppilaan koulumenestystä yhteistyön tavoitteena. Toimintamuotojen osalta opiskelijoiden käsitykset vastasivat aikaisempia tutkimustuloksia siten, että Suomessa yhteistyötä tehdään aktiivisimmin kommunikoinnin sekä kotona tapahtuvan koulunkäynnin tukemisen tasoilla. Opiskelijat haluaisivat tulevassa työssään opettajana lisätä vanhempien osallistumismahdollisuuksia koulun arkeen. Opiskelijoiden käsitykset yhteistyön haasteista liittyivät suurimmaksi osin vanhempiin sekä kiireeseen ja resurssienpuutteeseen. Myös käsityksissä yhteistyön osapuolista korostuivat vanhemmat ja heihin liittyvät tekijät sekä jossain määrin oppilaan osallisuus. Kouluun ja opettajiin liittyvien tekijöiden merkitys jäi vähemmälle huomiolle. Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä kodin ja koulun yhteistyöstä, sen tulevaisuudennäkymistä opettajien näkökulmasta sekä kehittämistarpeista kouluissa ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.fi
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheropettajaopiskelijat
dc.titleOpettajaopiskelijoiden käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905022366
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokoulu (ilmiöt)
dc.subject.ysokoti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record