Show simple item record

dc.contributor.advisorRautio, Riitta
dc.contributor.authorPiiroinen, Petra
dc.date.accessioned2019-05-02T06:10:18Z
dc.date.available2019-05-02T06:10:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63682
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten klassisen musiikin ja erityisesti suomalaisten orkesteri- instituutioiden yleisöt suhtautuvat mobiiliapplikaatioihin markkinoinnin ja yleisötyön työkaluna. Klassisen musiikin konserttikonventiot ovat säilyneet pääpiirteittäin melko muuttumattomina 1800-luvulta saakka ja uusien innovaatioiden käyttöön ottaminen klassisen musiikin käytänteissä kestää usein pitkään. Tutkimusta digitaalisesta markkinoinnista klassisen musiikin kentällä ei ole juurikaan tehty. Tutkielman teoriaosa asettaa uuden kehityksen klassisen musiikin markkinoinnin ja yleisötyön jatkumoon ja selvittää näiden suhdetta, taustaa ja käsitteistöä. Maitlandin (2000), Kawashiman (2000) ja Hayesin & Slaterin (2002) yleisötyön jaottelut, Kotlerin (1972) määritelmä markkinoinnista arvon fasilitoijana ja Boorsman (2006) näkemykset taideyleisön roolista taiteellisen tapahtuman arvon rakentajana ovat pohjana mobiiliapplikaation potentiaalia yleisötyössä ja markkinoinnissa sekä applikaation toimintoja ja käyttötarkoituksia arvioidessa. Myös mobiilin markkinoinnin kehittymistä, jatkumoa ja teknologioiden käyttöönoton teoriaa tutkitaan. Davisin (1989) Technology Acceptance Model TAM ja McCreadicen & Ricen (1999) kuusi estettä uuden teknologian käyttöönotolle ovat lähtökohtina selvittäessä mitkä seikat ovat esteenä mobiiliapplikaation käyttöönotolle klassisen musiikin piirissä. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella joka levitettiin kuuden eri orkesterin yleisöille. Lomake keräsi yhteensä 103 vastausta, joita analysoitiin sekä laadullisiin että määrällisin menetelmin. Tutkimuksen perusteella klassisen musiikin yleisöstä valtaosa ottaisi käyttöön orkesterin brändätyn mobiiliapplikaation. Kuitenkin myös orkestereiden nykyisten mobiilimarkkinoinnin kanavien eli sosiaalisen median käyttämistä voitaisiin mobiilissa markkinoinnissa tehostaa. Yleisön kiinnostavimpina pitämät applikaation toiminnot olivat taidekokemuksen arvon rakentumista tukevia, esimerkiksi lisätiedon saaminen teoksista kiinnosti vastaajia. Yleisöä kiinnosti paljon myös mm. lippujen mobiili ostaminen ja konserttien digitaaliset tallenteet. Myös esteitä applikaation käyttöönotolle tunnistettiin. Suurin este applikaation käyttämiseen oli sosiaalinen ja liittyi konserttietikettiin. Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia klassisen musiikin markkinointia kehittäville tahoille ja avaa mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksia ja haasteita klassisen musiikin kentällä.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherklassinen musiikki
dc.subject.otherclassical music
dc.subject.othertechnology acceptance
dc.titlePossibilities of mobile marketing in classical music audience development : a charting survey on classical music audiences’ willingness to adopt an orchestra branded mobile application
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905022356
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi
dc.subject.ysoorkesterit
dc.subject.ysotaidemusiikki
dc.subject.ysoyleisötyö
dc.subject.ysomobiilimarkkinointi
dc.subject.ysomobiilisovellukset
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoyleisö
dc.subject.ysodigital marketing
dc.subject.ysoorchestras
dc.subject.ysoart music
dc.subject.ysoaudience development
dc.subject.ysomobile marketing
dc.subject.ysomobile apps
dc.subject.ysomarketing
dc.subject.ysoaudience
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record